KS avviser utvikling av fastlegenes rammeavtale

legeforeningen

KS og Legeforeningen har ikke lyktes å komme til enighet i forhandlinger om rammeavtalen for fastlegeordningen.


– Det er beklagelig at KS har avvist viktige utviklingstiltak for en fastlegeordning i krise, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen sa i fjor høst opp rammeavtalen for fastlegeordningen i KS. Partene forhandlet avtalen parallelt med normaltariffoppgjøret. Det lot seg ikke gjøre å komme til enighet før sommeren, og partene ble enige om å fortsette forhandlingene i august. 

Les også:  75 millioner til helsefrivilligheten

Etter flere krevende forhandlingsmøter, ble det mandag 26. august klart at det ikke lar seg gjøre å komme til enighet om en ny avtale.

Partene er enige om å forlenge rammeavtalen ett år. Årsaken til at Legeforeningen valgte dette, er det pågående utredningsarbeidet av fastlegeordningen: Den kommende evalueringen av og handlingsplanen for ordningen. Det sentrale trepartssamarbeidet er en påvirkningsmulighet i dette arbeidet.

Blant de utviklingstiltakene Legeforeningen krevde var å få på plass en avtale om den nye spesialistutdanningen for allmennleger. Gode og forutsigbare utdanningsløp ville vært et sentralt virkemiddel for å rekruttere nye leger inn i fastlegeordningen.

Les også:  Helsekøene skal bekjempes

Nå står ordningen i en situasjon der krav om å sette veiledning og supervisjon i system, er avvist. En nasjonal utdanningsreform blir ikke fulgt opp fra KS sentralt. Resultatet er at legene blir henvist til å inngå avtaler med hver enkelt kommune. 

– KS hindrer viktig utvikling av fastlegeordningen, og begrunner dette med kommunens manglende finansiering på et område hvor de har et lovfestet sørge for-ansvar, sier Hermansen.

Les også:  LESERINNLEGG: Alt er ikke tilbake til normalen!

En aktiv avtaleutvikling som fremmer næringsdrift er et viktig virkemiddel for en fremtidsrettet fastlegeordning. Skal man lykkes med dette, må begge parter ha nødvendig mandat og fullmakter.

– Dagens krise krever handling, ikke fortsatt ansvarsfraskrivelse, sier leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.