Kroppsøvingsfaget for dårlig?

gymnastikk
gymnastikk
For dårlig kroppsøving på skolen? Foto: Emil Kjos Sollie/NIH.

Krossøvingsfaget er viktig, men er det bra nok? Mye tyder på at det ikke er det. Kroppsøvingsfaget er i forandring og faget får stadig nye krav på at det skal matche samfunnets ønsker om sunnhet og helse blant barn og ungdom. I dag bryter en del lærere opplæringsloven ved at de tolker fagplaner feil. Ulik praksis i faget fører til at barn og ungdom får mangelfull kunnskap i faget.


Kroppsøvings-Norge samles denne uka til nasjonal forskningskonferanse på Norges idrettshøgskole. Årets konferanse setter søkelyset på blant annet hvordan fagplaner og formål tolkes i kroppsøvingsfaget og hva som skjer i praksis.

– Ved at fagplanene er utformet såpass vagt, blir det mye tolkning blant lærerne. Noen kjører det samme opplegget som de alltid har gjort, mens andre tolker fagplanene feil. Dermed brytes opplæringsloven og vi får et fag som ikke gir elevene det de har krav på ut fra loven, sier Reidar Säfvenbom, førsteamanuensis ved seksjonen for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.