Koronaviruset: Massemobilisering av frivillige som bistår helsetjeneste og kommunene

norsk folkehjelp

Rundt omkring i hele Norges land trår frivillige mannskaper til for å lette presset på de offentlige etatene.


I løpet av de siste tre dagene har frivillige fra Norsk Folkehjelp bidratt med 150 mannskapstimer.

De har tjenestegjort på flyplasser og i havner. De har stått for adgangskontroll i offentlige bygninger, i bo- og servicesentre og på sykehus. De har bistått ved prøvetaking med å organisere parkering, rigge og sikre telt, og å desinfisere medisinsk materiell. Mange lokallag disponerer egne beredskapsambulanser som er satt inn i tjeneste i kommunene.

– Denne krisen har vist oss hvor viktige de frivillige er for den nasjonale og, ikke minst, den lokale beredskapen, sier Erlend Aarsæther, leder for Førstehjelp og redning i Norsk Folkehjelp.

Innsatsen fra de frivillige mannskapene kommer i tillegg til jobbforpliktelser og den ordinære beredskapen som blir opprettholdt med fjellberedskap, akutthjelperoppdrag og flere uttrykninger til leteaksjoner i det samme tidsrommet.

– Våre frivillige har brukt all ledig tid på å mobilisere for samfunnet de siste dagene, og de er et avgjørende bidrag i denne krisen. Det er nå viktig at vi passer på å ivareta dem. Vi vil henstille til at myndighetene gjør det enkelt for arbeidsgivere å gi ansatte som bidrar til den frivillige beredskapen fri med lønn, sier Aarsæther.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.