Koronaviruset: Lovende resultater om Remdesivir

Forskningsrådet

National Institute of Health (NIH) i USA har i en ny foreløpig ikke-publisert studie påvist lovende resultater for legemiddelet Remdesivir, som behandling mot koronaviruset.


– Det er positivt at vi får lovende resultater, men det er for tidlig å konkludere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen og professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust.

29. april presenterte Dr. Anthony Fauci, leder av NIH sitt institutt for allergi og infeksjonssykdommer, på en pressekonferanse sammen med USAs president Donald Trump foreløpige resultater fra en studie som viser at pasienter med legemiddelet Remdesivir blir raskere friske av Covid-19-sykdom. Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, som leder den global WHO Solidarity studien, og professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust, som leder den norske delen av studien, synes det er positivt at vi får lovende resultater, men understreker at det er for tidlig å konkludere med at vi nå har en behandling som virker mot koronaviruset.

– Resultatene som nå er lagt frem er gledelige, men vi må ikke glede oss for tidlig. Nå er det er viktig at vi forsetter arbeidet med å samle inn data og informasjon i minst like stor hastighet som tidligere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. – Det testes nå ut en rekke medisiner i studier i hele verden. Samme dag som disse resultatene kom, viste en annen og mindre studie ingen effekt av Remdesivir. For å få sikker kunnskap må vi gjøre nok eller store nok studier, og det er bare slik vi kan si om medisin faktisk fungerer mot koronaviruset, og om den eventuelt kan ha uventede bivirkninger sier Røttingen. 

Også professor Pål Aukrust synes det er positivt med resultatene fra den amerikanske studien, men fremhever at det er for tidlig å si at vi nå har funnet en behandling.

– Remdesivir er ett av legemidlene som vi nå tester mot koronaviruset på norske sykehus. For oss er det viktig å presisere at det ikke er slik at vi nå har funnet behandlingen mot koronaviruset. Vi ser noen spennende funn, men vi må fortsette å samle inn data, både på denne medisinen og de andre behandlingene vi undersøker, før vi kan konkludere med hvilken behandling som faktisk fungerer, sier Aukrust.

Foreløpige offentliggjorte resultater i den amerikanske studien indikerer at pasienter som fikk Remdesivir hadde 31% raskere tid til restitusjon enn de som fikk placebo. Median tid til restitusjon var 11 dager for pasienter som ble behandlet med Remdesivir sammenlignet med 15 dager for de som fikk placebo. Resultatene antydet også en mulig overlevelsesgevinst, med en dødelighetsgrad på 8,0% for gruppen som mottok Remdesivir mot 11,6% for placebogruppen, men dette var ikke statistisk signifikant og dermed et foreløpig usikkert funn.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.