Koronaviruset: Kraftforsyningen er godt rustet for sykdomsutbrudd

lys

Kraftforsyningen er godt forberedt til å håndtere en situasjon med økt spredning av koronavirus.


– NVE har i dag hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd. Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Samordner beredskapsplanleggingen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen, og skal lede landets kraftforsyning under beredskapssituasjoner. For dette formål er det etablert en landsomfattende organisasjon – Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) – bestående av NVE og de virksomheter som står for kraftforsyningen.

Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.

Også NVEs egen virksomhet er forberedt på eventuelle utbrudd, og det gjennomføres en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Dette innebærer både økt hjemmekontorbruk, utsettelse eller avlysning av arrangementer og sterkt redusert reisevirksomhet.

– Vi følger helsemyndighetenes råd, og gjør en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Samtidig sikrer vi kapasitet for de samfunnskritiske funksjonene NVE har, knyttet både til kraftforsyning og naturfare, avslutter vassdrags- og energidirektøren.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.