Koronaviruset gir nye utfordringer ved dekkhavari

volvo

Koronaviruset gjør det viktigere enn noen gang å få rask støtte ved dekkhavari for lastebiler. Derfor sammenstiller Continental et europeisk regelverk og prosedyrer, og gjør dette tilgjengelig på en ny nettside. 


Et dekkhavari kan være utfordrende for førere av buss og lastebiler – og de trenger hjelp fort. I den pågående situasjonen med koronaviruset er det viktigere enn noen gang å få rask støtte og informasjon om hva som må gjøres, gitt nøkkelrollen de har i å holde vareforsyningen i gang. Spesielt ved grensekryssende transport kan sjåfører føle seg fortapt ved et dekkrelatert havari, og trenger å være klar over nødvendige retningslinjer. Derfor har Continental sammenstilt informasjon for sjåfører og flåteansvarlige om de forskjellige dekkrelaterte havaribestemmelsene for busser og lastebiler i 24 europeiske land. Selskapet har nettopp lansert en ny nettside med all nødvendig informasjon, inkludert markedsspesifikke detaljer og telefonnummer til Conti360° support, som kan finnes her (eng): www.continental-truck-tires.com/breakdown-regulations

Informasjonen gjelder følgende land: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Kjetil Folkestad, Flåtesalgssjef i Norge, forklarer hvordan ideen oppstod:

Opprinnelig sammenstilte vi regelverket for våre ansatte på Conti360° back office, slik at de kunne gi råd om sikkerhetsprosedyrer og regelverk ved et havari, men nå har vi også gjort dem tilgjengelig på vår internasjonale nettside slik at sjåfører og flåteansvarlige kan finne informasjon ved et havari langs veien, sier han.

I noen land gjelder spesielle rutiner som må respekteres. Eksempelvis i Nederland, må Rijkswaterstaat vurdere situasjonen med overvåkningskamera fra sine motorveikjøretøy og tilkalle tauingsbil og/eller ytterligere sikkerhet hvis påkevet. I Frankrike må sjåfører (og ikke flåtens back office) trykke på SOS-knappen selv for å varsle assistansebyrået. Bare hvis SOS-knappen ikke fungerer kan sjåføren ringe politiet direkte. Flåtens kontor kan ikke varsle assistansebyrået om havariet. I noen av Sveriges europeiske veiruter (E4, E16, E18, E20) påkrever loven at kjøretøy med kollisjonspute montert (TMA) må kalles ut for å sikre havaristen.

Continentals oversikt over europeiske havariregler viser – land for land – når sjåfører eller flåteansvarlige burde involvere en tredjepart og politiet, hvem som må ringe, restriksjoner for dekkmontering, landspesifikke myndigheter, og hvordan Conti360° dekker kostnader fra tredjepart hvis de påløper. I tillegg anbefaler Continental at man tar generelle forhåndsregler ved et havari, som også gjelder for sjåfører av biler.:

  • Stopp i nødstopp feltet (hard veiskulder) og skru på varsleblinklysene
  • Ta på refleksvest
  • Plasser varseltrekant 50 meter (100 – 150 meter på motorveier) bak kjøretøyet ditt
  • Still deg opp bak sikkerhetsbarrieren og varsle politiet eller tredjeparts veiassistanse.

Listen gir også kontaktinformasjon til Continentals Conti360° nødtelefon for havari i hvert enkelt land. Conti 360° servicenettverket har 7,500 partnere i 37 europeiske land. I 2019 hjalp Continentals Conti360° servicenettverk over 29,000 kjøretøy tilbake i trafikken over hele Europa. Takket være 15,000 servicebiler i Conti360° servicenettverket kan flåteansvarlige og sjåfører i transporten stole på en rask og profesjonell respons – typisk er kjøretøy og gods tilbake i trafikken etter to og en halv time.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.