Koronavirus/Covid-19: Reiseråd for kollektivtrafikken

reiser

Mange er avhengig av kollektivtrafikken i hverdagen, det er derfor viktig at vi i disse tider viser hensyn til hverandre, hold avstand og sykler eller går hvis man kan.


Sporveien har i likhet med resten av kollektivtrafikken iverksatt tiltak for å minske risikoen for smitte, og er i tett dialog med Ruter og relevante myndigheter. 

Sporveien oppfordre til å følge Ruter sine anbefalinger, når du reiser med trikk eller t-bane:

  • Vis hensyn til hverandre og hold avstand
  • Har du mulighet til det, reis utenfor rushtid eller ha hjemmekontorHar du mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet
  • Dersom du er syk eller kan være smittet, følg myndighetenes råd og unngå å reise kollektivt
  • Les om hvordan kollektivtilbudet blir fremover på ruter.no.

Dette gjør Sporveien for å minske risikoen for smitte:

  • Man har forsterket renhold av trikker, t-banevogner og stasjoner.
  • Trikken har iverksatt tiltak ved at første dør på trikkene stenges – Årsaken er et behov for å skjerme trikkeførere i den pågående situasjonen med Korona-virus.
  • Sporveien er i tett og løpende dialog med Ruter og myndighetene og er klar til å handle på kort varsel, hvis situasjonen endrer seg.

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.