Koronakrisen: Foreslår hotellopphold for hjemmeboende eldre

seng hotell

Egne innkjøpstider for eldre i dagligvarebutikkene og hotellopphold for hjemmeboende eldre for å motvirke ensomhet og psykiske plager, er tiltak Pensjonistforbundet nå ber helsemyndighetene vurdere i forbindelse med koronapandemien.


– Eldre er ekstra utsatt i den tiden vi er inne i, og vi ber helse- og omsorgsminsteren iverksette disse tiltakene for å imøtekomme det vi ser mange eldre har behov for nå, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Noen kommuner/ dagligvarebutikker har allerede avsatt en egen periode i løpet av dagen der eldre kan gjøre sine innkjøp uten fare eller frykt for smitte. Vi ber helsemyndighetene følge opp og bidra til at dette blir en rutine i flere kommuner/ dagligvarebutikker. Trygghet for matinnkjøp er grunnleggende og det er særlig viktig at det legges til rette for at eldre får muligheten til å ivareta et sunt og variert kosthold.

Mange eldre, hjemmeboende føler seg engstelige, ensomme og isolert i den situasjonen vi er i. Flere kommer seg ikke ut i det hele tatt og får heller ikke besøk, jfr. anbefalingene fra helsemyndighetene. Dette har stor innvirkning på den enkeltes psykiske helse, særlig hvis situasjonen vedvarer. Pensjonistforbundet foreslår derfor at myndighetene legger opp til at eldre, hjemmeboende som ønsker det kan få opphold på hotell som står tomme på grunn av pandemien. Oppholdet dekkes av det offentlige.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.