Koronadagbøkene – Bli med på å skape historie!

inneklima

Vi står nå midt oppe i en situasjon vi som samfunn aldri tidligere har opplevd. For å huske og forstå hvordan koronautbruddet påvirker våre liv, inviterer Medisinsk museum/Teknisk museum til å gi et bidrag til den kollektive hukommelsen.


«Dette er et eksperiment», sa statsminister Erna Solberg og leder ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, til NRK TV 12. mars. 

Vi oppfordres til å holde oss mest mulig unna hverandre. Nye lover vedtas i all hast. Det er unntakstilstand. Det er også en dugnad, for å minske faren for at liv og helse skal gå tapt.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

For å huske og forstå dette best mulig i ettertid, inviterer Medisinsk museum/Teknisk museum til dokumentasjonsdugnad mens koronadugnaden pågår: Gi et bidrag til den kollektive hukommelsen, bli med på å dokumentere og fortelle samtidshistorie!

– Vi samler inn fortellinger fra ulike miljøer og enkeltpersoner om hvordan korona preger deres arbeidshverdag, forteller prosjektleder ved Nasjonalt medisinsk museum, Ellen Lange. Vi tenker dette som en plattform for sentral samtidig medisinhistorie, fortalt av de menneskene som opplever og skaper den. Målet er å lytte til stemmer og fortellinger som går litt under radaren i offentligheten for øvrig. Dette håper vi vil kunne gi ny innsikt om hvordan epidemien virker inn på og preger samfunnet vårt – på kort og lang sikt, på individuelt og på systemisk nivå. Vi ønsker ikke minst å høre fra personer som er knyttet til helsevesenet og helseforvaltningen, oppfordrer hun.

Les også:  Vitamin K2 kan hjelpe mot Covid-19

Hva slags nye vilkår, problemstillinger og utfordringer er dukket opp i de siste?

Hvilke dilemmaer står du i, hvilke avgjørelser tar du, hvorfor og hvordan?

I en selvvalgt periode skal prosjektets deltakere dokumentere sin hverdag, og hvordan koronaviruset preger denne.

Dokumentasjonen gjøres via mobilvideopptak, tekst eller foto.

Materialet skal oppbevares i museets arkiv, i henhold til personvernforordningen GDPR. Hele eller deler av materialet kan også bli publisert på museets nettsider og/eller i den nye faste medisinhistoriske utstillingen «Medisinske rom» som åpner mot slutten av 2020, etter nærmere avtale med den enkelte deltaker.

Les også:  Vitamin K2 kan hjelpe mot Covid-19

Kan dette være noe for deg? Send en mail til korona@tekniskmuseum.no.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.