Klinisk arbeid som osteopat må settes på pause

Helse Midt-Norge

På bakgrunn av de direktiv og retningslinjer norske myndigheter har meddelt det norske folk, har styret i Norsk Osteopatforbund fattet følgende vedtak, med virkning fra torsdag 12.03.20 kl. 18.00.


«Styret er av den oppfatning at klinisk arbeid som osteopat nå må settes på pause i det angitte tidsrom, fra nå og frem til og med 26. mars.»

Vedtaket er meddelt alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund. Norsk Osteopatforbund mener at det er viktig at øvrige profesjoner i sektoren er sitt ansvar bevisst og tar nødvendige grep for å redusere smittespredningen.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Norsk Osteopatforbund ser også behov for at helsemyndighetene klargjør sine direktiv, for å unngå usikkerhet og ulik praksis i bransjen. Norsk Osteopatforbund forventer at alle behandlingstiltak utført av profesjoner med lignende yrkesrolle får samme føringer vedrørende klinisk virksomhet.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.