boots

Pengedryss fra Boots til Aktiv mot kreft

I januar og februar har medarbeidere i Boots apotek, Boots Norge og Alliance Healthcare Norge samlet kilometer til inntekt for Aktiv mot kreft. Hele 173, 648 kilometer ble tilbakelagt under aksjonen, og... Les mer »
sykemelding

Innfører legemiddel til Stills sykdom og sJIA

Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddelet anakinra (kineret) til behandling av Stills sykdom (AOSD) og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) som er en form for barneleddgikt. Innføringen forutsetter at prisen er lik... Les mer »
Apotekforeningen

Folk i Hedmark, Østfold og Oppland bruker mest medisin

Hedmarkingene bruker mest legemidler. De bruker 25 prosent mer medisin enn nordmenn flest. På plassene bak følger Østfold og Oppland. Det viser 2018-tallene fra Apotekenes bransjestatistikk. I Hedmark brukte innbyggerne i gjennomsnitt... Les mer »
Apotekforeningen

Vi bruker legemidler for 5 200 kroner hver

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek. Totalt ble det kjøpt legemidler for 27,7... Les mer »
uio

Urtemedisin ble nøkkel til å forstå andre kulturer

Mer kunnskap om plantebruk kan lære oss hvordan tradisjoner og kulturelle særtrekk overføres mellom samfunn, mener forsker ved UiO – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. – Jeg gjorde en grundig kartlegging av hvilke materialer... Les mer »
Apotekforeningen

Legemiddelmangel: Apotekene prøver redusere konsekvensene

Direktoratet for sikkerhet og beredskap mener at legemiddelmangel utgjør en av de største truslene for Norge i 2019. Når en mangelsituasjon oppstår gjør apotekene alt de kan for å hjelpe pasientene. –... Les mer »
e. coli

Storstilt E. coli-forskning mot antibiotikaresistens i Norge

Professor Jukka Corander (UiO) har fått 19,5 millioner fra Bergens forskningsstiftelse til et fireårig forskningsprosjekt på E. coli. Under ledelse av professor Jukka Corander vil forskere i inn- og utland ta for... Les mer »
roche

Skandale: MS-medisin godkjennes i Danmark men fikk nei i Norge

Medicinrådet i Danmark anbefaler Ocrevus (ocrelizumab) til behandling av pasienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Ocrevus er den første og eneste godkjente behandlingen til pasienter... Les mer »
apotekforeningen

Bruken av antibiotika går nedover: Myndighetenes mål kan nås

Det har vært en ganske jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk. Det er et helsepolitisk mål... Les mer »
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Pesthåndbøker og magiske oppskrifter åpner porten til vikingenes urtehager

Bøker om pestbekjempelse, trolldomsmanualer og gamle navneskikker er noen av kildene som tas i bruk når botanikere og språkforskere går sammen om å avdekke hvordan planter er blitt brukt gjennom tidene. Det... Les mer »