RSSMedisiner

Pillepromille en fare i trafikken

Pillepromille en fare i trafikken

| 1. april 2017

I 2016 døde 135 mennesker i trafikken i Norge (117 i 2015). I gjennomsnitt har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor i 21 prosent av dødsulykkene i perioden 2005 til 2015. Det er grunn til å anta at det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring er større, ettersom det ikke tas utvidet blodprøve av alle innblandede førere […]

Les mer

SGLT2-hemmere bedre diabetesmedisin

SGLT2-hemmere bedre diabetesmedisin

| 22. mars 2017

En internasjonal observasjonsstudie av over 300 000 pasienter med type 2 diabetes viste at behandling med SGLT2-hemmere ga 51 % lavere dødelighet og 39 % lavere risiko for sykehusinnleggelser forårsaket av hjertesvikt, sammenlignet med andre type-2 diabetes legemidler. Resultatene fra CVD-REAL ble presentert på American College of Cardiology 66th Annual ScientificSession den 19 mars. Dette […]

Les mer

Kan ensomhet føre til diffuse lidelser?

Kan ensomhet føre til diffuse lidelser?

| 20. mars 2017

På innføringskurs hos Røde Kors i Bærum er de helt tydelige i sammenhengen mellom sykdom, sosial isolasjon, ensomhet, depresjon, angst og smerter, og i denne rekkefølgen. I dag øker diffuse lidelser og en stor gruppe blir gående alene uten å få riktig hjelp, noen er i arbeid, mens andre har så store plager at de […]

Les mer

Nettbrett bra for eldre

Nettbrett bra for eldre

| 18. mars 2017

Ensomheten er en av vår tids store utfordringer. Dette tar Mental Helse tak i på sin konferanse 16. Mars i de flotte lokalene til Gamle Logen. Fullt hus og gode innlegg hvor tabubelagte temaer som psykiske helseproblemer, alkohol og medikamenter blant eldre, var satt på agendaen. I dag lever 80.000 menn og 180.000 kvinner over […]

Les mer

Stoler mer på apotekansatte

Stoler mer på apotekansatte

| 8. mars 2017

Befolkningens tillit til ansatte på apotek øker og 7 av 10 ønsker nå å bruke apotekene som alternativ til fastlege i enkle helsespørsmål, viser ny undersøkelse av Opinion for Virke. − Dette er gledelige nyheter for våre medlemmer i apotekbransjen. Folk begynner å få øynene opp for kompetansen som finnes hos apotekene, sier bransjedirektør i […]

Les mer

1 million feil på resepter

1 million feil på resepter

| 5. mars 2017

Apotekforeningen og utredningssenteret Apokus har fått et representativt utvalg apotek til å registrere alle tilleggsoppgaver de gjorde ved 40 000 reseptekspederinger i 2016. Funnene avdekker at det er mye ekstra arbeid med reseptene som leveres inn hos apotekene. – Under forutsetning av at dette er et tverrsnitt av alle apotek, kan vi nå si hva […]

Les mer

Legemidler kan få lengre levetid

Legemidler kan få lengre levetid

| 19. februar 2017

Ny forskning baner vei for legemidler med lengre levetid og inntas mer effektivt ved hjelp av kroppens eget superprotein – albumin. Albumin er proteinet vi har mest av i blodet, og fungerer som transportør av blant annet fettsyrer, hormoner og toksiner. Den lange halveringstiden i blodbanen, som er på hele 3 uker, er en unik […]

Les mer

Antibiotika og infeksjoner

Antibiotika og infeksjoner

| 12. februar 2017

Antibiotika er blant de medisinske oppdagelsene som mest har bidratt til å bedre helsen og øke levealderen. Antibiotika er med andre ord viktig siden den redder liv. Den første og mest kjente antibiotikaen er penicillin, som ble oppdaget for flere tiår siden. I dag er antibiotika et samlenavn på mange medikamenter som hemmer utviklingen av eller dreper bakterier. Antibiotika virker på levende organismer men ingen effekt […]

Les mer

Hva er forkjølelse?

Hva er forkjølelse?

| 11. februar 2017

Hva er forkjølelse, og er hva egentlig forskjellen på influensa og forkjølelse? Flere av symptomene på sykdommene er like, men det er likevel klare forskjeller som skiller den ene sykdommen fra den andre. Både influensa og forkjølelse kan gi symptomer som feber, hodepine, sår hals og hoste. Men det er også noen viktige forskjeller: forkjølelse […]

Les mer

Ny struktur for Sykehuset Innlandet

Ny struktur for Sykehuset Innlandet

| 9. februar 2017

Asplan Viak har gjennomført samfunnsanalyse av mulig fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet og samfunnskonsekvenser knyttet til ulike løsningsalternativ. Samfunnsanalysen er gjennomført som en del av arbeidet med idéfasen i tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter. Analysen innehar en vurdering av mulige samfunnsmessige konsekvenser av ulike strukturelle løsningsmodeller i et 2040-perspektiv. Ved samfunnsanalysen i 2014 ble det i tillegg […]

Les mer