Apotekforeningen

Vi bruker legemidler for 5 200 kroner hver

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek. Totalt ble det kjøpt legemidler for 27,7... Les mer »
uio

Urtemedisin ble nøkkel til å forstå andre kulturer

Mer kunnskap om plantebruk kan lære oss hvordan tradisjoner og kulturelle særtrekk overføres mellom samfunn, mener forsker ved UiO – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. – Jeg gjorde en grundig kartlegging av hvilke materialer... Les mer »
Apotekforeningen

Legemiddelmangel: Apotekene prøver redusere konsekvensene

Direktoratet for sikkerhet og beredskap mener at legemiddelmangel utgjør en av de største truslene for Norge i 2019. Når en mangelsituasjon oppstår gjør apotekene alt de kan for å hjelpe pasientene. –... Les mer »
e. coli

Storstilt E. coli-forskning mot antibiotikaresistens i Norge

Professor Jukka Corander (UiO) har fått 19,5 millioner fra Bergens forskningsstiftelse til et fireårig forskningsprosjekt på E. coli. Under ledelse av professor Jukka Corander vil forskere i inn- og utland ta for... Les mer »
roche

Skandale: MS-medisin godkjennes i Danmark men fikk nei i Norge

Medicinrådet i Danmark anbefaler Ocrevus (ocrelizumab) til behandling av pasienter i alderen 45 år og yngre med primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Ocrevus er den første og eneste godkjente behandlingen til pasienter... Les mer »
apotekforeningen

Bruken av antibiotika går nedover: Myndighetenes mål kan nås

Det har vært en ganske jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk. Det er et helsepolitisk mål... Les mer »
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Pesthåndbøker og magiske oppskrifter åpner porten til vikingenes urtehager

Bøker om pestbekjempelse, trolldomsmanualer og gamle navneskikker er noen av kildene som tas i bruk når botanikere og språkforskere går sammen om å avdekke hvordan planter er blitt brukt gjennom tidene. Det... Les mer »
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Norske forskere har funnet behandling mot prostatakreft med svært god effekt

– Det er et virkelig viktig fremskritt vi nå har gjort. Vi har funnet en behandling med svært god effekt mot veksten av prostatakreftceller både i cellekulturer og i dyreforsøk og er... Les mer »
legemidler

Ulovlig tvangsmedisinering av mindreårig gutt

Sivilombudsmannen mener Fylkesmannen i Oslo og Viken har tolket psykisk helsevernloven feil, og at vedtakene om tvangsmedisinering dermed er å anse som ulovlige. For andre gang på kort tid har ombudsmannen gitt... Les mer »
apotek medisin sykehus

Legemiddelindustrien applauderer regjeringsplattformen

Legemiddelindustrien (LMI) er svært fornøyd med den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem torsdag. – Dette er fantastisk for norsk helsenæring og norske pasienter, sier direktør i LMI, Karita Bekkemellem. Den nye... Les mer »