beskyttelsesutstyr

Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr raskere ut i markedet

Norske og europeiske virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. –  Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og... Les mer »
norconsult

Bygde koronaisolat på ni timer

Ni timer gikk det fra planleggingen begynte til alt var klart. Norconsult har bistått GK i å gjøre om to sengeposter på LHL-sykehuset på Jessheim til koronaisolat; først og fremst ved å... Les mer »
pensjonistforbundet

Ber regjeringen trygge bekymrede eldre

I arbeidet med et notat om «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» har Helsedirektoratet vurdert å bruke aldersgrenser helt ned til 60 år for å velge hvilke pasienter som skal... Les mer »
Helse Midt-Norge

Sykehusene dobler intensivkapasiteten

Alle sykehusene i Midt-Norge forbereder seg på å øke antallet intensivplasser, opplyser Helse Midt-Norge. I likhet med de andre RHF-ene har Helse Midt-Norge fått spørsmål om hvor mange intensivpasienter sykehusene i regionen... Les mer »
seng hotell

Koronakrisen: Foreslår hotellopphold for hjemmeboende eldre

Egne innkjøpstider for eldre i dagligvarebutikkene og hotellopphold for hjemmeboende eldre for å motvirke ensomhet og psykiske plager, er tiltak Pensjonistforbundet nå ber helsemyndighetene vurdere i forbindelse med koronapandemien. – Eldre er ekstra utsatt... Les mer »
Helse Midt- Norge

Over 1000 personer har meldt seg som helsepersonell i Midt-Norge

Mandag ettermiddag gikk Helse Midt-Norge ut med en etterlysning av ekstra personell i forbindelse med koronautbruddet. Henvendelsen gikk særlig til studenter, helsepersonell som i dag har andre yrker og andre med erfaring... Les mer »
beskyttelsesutstyr

Universitetet i Oslo bidrar med smittevernutstyr

Mange bidrar med utstyr i disse dager, og det er særlig behov for smittevernutstyr i helsetjenesten. I dag meldte Universitetet i Oslo at de deler av sitt lager. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forteller... Les mer »
Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er i gul beredskap

Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen er i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle... Les mer »
Helse Midt-Norge

Klinisk arbeid som osteopat må settes på pause

På bakgrunn av de direktiv og retningslinjer norske myndigheter har meddelt det norske folk, har styret i Norsk Osteopatforbund fattet følgende vedtak, med virkning fra torsdag 12.03.20 kl. 18.00. «Styret er av... Les mer »
faktisk.no

Flere korona-råd fra «italiensk lege» i populært kjedebrev er helt feil

Les mer »