sykehus pasient

Kan bli rekordhøy ja-andel til organdonasjon i 2019

I følge nye tall fra Oslo Universitetssykehus (OUS), har de pårørende sagt ja til organdonasjon, på egne eller den avdødes vegne, ved 84 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus så langt i år. Dette... Les mer »
forsker analyse

Nestlé sluttfører salget av Nestlé Skin Health

Nestlé annonserte 2. oktober fullførelsen av salget av Nestlé Skin Health til et konsortium ledet av det svenske investeringsselskapet EQT og et heleid datterselskap av Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), til en... Les mer »
alkohol sprit

Foreslår substitusjonsbehandling av alkoholavhengighet

Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener at dagens behandlingstilbud for alkoholavhengige er mangelfullt. Vi ber helseminister Bent Høie gjøre medikamenter brukt i behandling billigere og innføre en prøveordning med substitusjonsbehandling for å gi flere... Les mer »
doktor data

Autorisasjon av osteopater i de nordiske landene

Et arbeidsutvalg i Nordisk råd foreslår at de nordiske regjeringene etablerer felles rammer og en felles autorisasjonsordning, i de nordiske landene. Osteopati er i dag en autorisert helseprofesjon i Danmark, Finland og... Les mer »
aleap

Nå lanseres hjelpemiddelet Spectum hos NAV Hjelpemiddelsentralen

Den norske oppstartsbedriften Independence Gear, som også står bak hjelpemiddelet Dignum, lanserer et nytt hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentralen; Spectum. Dette er et hjelpemiddel som skal gjøre det enklere å forhindre dannelse av trykksår, eller... Les mer »
ms-forbundet

LESERINNLEGG: Rehabilitering må prioriteres for personer med MS!

En spørreundersøkelse gjennomført av MS-forbundet viser at 40 % av våre medlemmer ikke har fått tilbud om rehabilitering. Det er store geografiske forskjeller. Tilbudet er ikke godt nok verken i kommuner eller... Les mer »
data lege

LESERINNLEGG: Hva skjer hos osteopaten?

Vi får ofte spørsmål om hva vi osteopater egentlig gjør. Her får du en kort beskrivelse av en typisk behandling hos våre medlemmer. Av Thomas Collins, leder i Norsk Osteopatforbund. Osteopater har... Les mer »
solbrent

Solbrent hud skal ikke tildekkes med sminke

Solbrent hud skal beskyttes med hvile i form av skygge og avkjølende rent vann for å få ned hudtemperaturen. Deretter skal den dekkes mot ytterligere soleksponering, anbefaler spesialist i hudsykdommer dr. Mila... Les mer »
roche

EMA anbefaler godkjenning Roches medisin Tecentriq for behandling av lungekreft

Det europeiske legemiddelverkets (EMA) vitenskapelige komite for legemidler (CHMP) har anbefalt godkjenning av Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi for pasienter med utbredt småcellet lungekreft. Godkjenning er basert på positive resultater fra IMpower133-studien som... Les mer »
sykehus pasient

Flere ja til organdonasjon og flere på venteliste

Halvveis inn i 2019 kommer gode tall for organdonasjon og transplantasjon fra Oslo universitetssykehus.  Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. I løpet av årets to første kvartaler svarte de pårørende ja, på egne... Les mer »