Kan ensomhet føre til diffuse lidelser?

Alene på tur.

På innføringskurs hos Røde Kors i Bærum er de helt tydelige i sammenhengen mellom sykdom, sosial isolasjon, ensomhet, depresjon, angst og smerter, og i denne rekkefølgen.


I dag øker diffuse lidelser og en stor gruppe blir gående alene uten å få riktig hjelp, noen er i arbeid, mens andre har så store plager at de ikke våger å forplikte seg til arbeid eller orker å gå på skole. – Det må flere aktører på banen som jobber med hele mennesket, sier hjerneforsker Kaja Nordengen.

– Det er nesten en epidemi at ungdom sliter, sier fastlege Andreas Dalen. Men ikke bare ungdom sliter med ensomhet. – Det er ikke så mye bedre blant de eldre, sier legesekretær på Hosle legekontor Grete Holmesland. Dette er skambelagt. Eldre som hadde gledet seg til alderdommen hvor de skulle kose seg, sitter her fortvilet og håper på hjelp fra fastlegen.

På Mental Helse sin konferanse årlige konferanse for noen dager side kunne Kjersti Tevik fra Aldring og Helse fortelle at eldre er storforbrukere av vanedannende medikamenter, men psykologer ytrer sin bekymring i media om at ungdom trenger psykolog når det er slutt med kjæresten, slik var det ikke i samme grad ti år tilbake.

Flere og flere velger særbo. Familie konstellasjoner brytes opp og finner nye former. Vi skal være så sterke alene. Mange opplever å føle seg ensom selv i en stor familie og med mange venner.

Kanskje trenger vi flere lokale lavterskel tilbud som er åpne for alle, og hvor vi våger å være oss selv.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.