Kadcyla godkjent mot brystkreft

brystkreft
brystkreft
Kadcyla mot brystkreft.

En ny medisin fra Roche har nå blitt godkjent for behandling av brystkreft. Kadcyla (trastuzumab emtansin), til behandling av pasienter med HER2-positiv brystkreft, ble i dag godkjent av Beslutningsforum som behandlingsalternativ for norske pasienter.


– Vi er glade for at også norske brystkreftpasienter nå får tilgang til Kadcyla, en kreftmedisin som har vært godkjent for salg i Norge siden 2013. Dagens beslutning gir de aktuelle brystkreftpasientene et bedre behandlingstilbud som har vist seg å kunne øke overlevelsen og gi en gunstigere bivirkningsprofil, sier fungerende administrerende direktør Ellen M. Eidal i Roche Norge.

Kadcyla har siden september 2014 vært anbefalt i Norsk Bryst Cancer Gruppes medisinske retningslinjer for behandling av de aktuelle brystkreftpasientene.

Dagens positive beslutning kan gi om lag ett hundre norske brystkreftpasienter et behandlingstilbud som er vist å forlenge overlevelsen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.