Jodtabletter ikke på plass i mange hjem

Apotekforeningen

Helsemyndighetene anbefaler at alle barn under 18 år og gravide og ammende bør ha tilgjengelig jodtabletter i tilfelle en atomulykke. Salgstall fra apotekene viser at det er langt igjen før alle har fulgt rådet.


Det er også anbefalt at personer i alderen 18 til 40 år har tilgang på jodtabletter, da det i spesielle situasjoner kan være aktuelt også for denne aldersgruppen å ta jod for å redusere risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen ved en atomulykke.

Tall fra Apotekenes bransjestatistikk viser at det siden jodtabletten Jodix ble tilgjengelig i apotekene 1. november i fjor, er solgt 47 700 pakninger. Det er 2,7 millioner innbygger i Norge under 40 år, hvorav 1,1 millioner er under 18 år. Selv om hver pakning inneholder 10 tabletter, er det langt igjen til at alle under 40 år har enkel tilgang på jodtabletter i tilfelle en atomulykke.

Omsetningen av Jodix har ligget på et vesentlig lavere nivå hittil i 2019 sammenlignet med høsten 2018.

Det er store fylkesvise forskjeller i hvem som har skaffet seg jodtbaletter. Flest jodtabletter pr innbygger er det i Sogn og Fjordane, fulgt av Oslo og Akershus. Færrest tabletter pr innbygger er det i Agder, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er solgt 70 prosent flere jodtabletter pr innbygger i Sogn og Fjordane enn i Agder.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.