– Jeg gidder ikke å bruke verneutstyr

skydda

1 av 2 norske industriarbeidere bruker ikke sitt personlige verneutstyr fullt ut, viser tall fra den ferske Skydda-rapporten “Sikker arbeidsplass”. Rapporten “Sikker arbeidsplass» er utarbeidet av Skydda Norge og Kantar Sifo.


I løpet av august 2019 har 450 arbeidere og 200 verneombud i norsk industrisektor svart på spørsmål knyttet til sikkerhetskultur, ulykker og bruk av verneutstyr på arbeidsplassen.

Usikkerhet og manglede opplæring
Stress, holdning og vaner er tre årsaker til at personlig verneutstyr ikke brukes. For mange er det slitsomt å bruke verneutstyr, samtidig som utstyret gjør det vanskeligere å gjennomføre jobben. Mange arbeidere oppgir de synes det er utfordrende å vite hvilket verneutstyr man trenger til de ulike oppgavene.

Verneombudene deler i stor grad industriarbeidernes virkelighetsoppfatning og 48 prosent mener at de ansatte ikke bruker tilstrekkelig personlig verneutstyr gjennom arbeidsdagen.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Verneombudene peker også på at ansatte ikke ser noen stor risiko ved å la være og bruke verneutstyr, at det er krevende å bære med seg, samt at mange ikke vet hva slags utstyr som skal brukes når.

40 prosent av industriarbeiderne føler seg ikke trygge på at ansatte på arbeidsplassen bruker riktig personlig verneutstyr. Nær halvparten av de spurte arbeiderne sier også at de aldri har fått opplæring i bruk av verneutstyr, eller kun fått en kort innføring da de ble ansatt.

– Jeg gidder ikke å bruke verneutstyr, sier en av arbeiderne som har svart på spørsmål i undersøkelsen.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

– Det er litt vanskeligere å jobbe med verneutstyr på, og det tar ekstra tid å ta det på, mener en annen industriarbeider.

Både verneombudene og arbeiderne gir uttrykk for at det er for dårlig holdning til HMS og bruk av verneutstyr i bransjen. 

– Undersøkelsen viser at verneombud og arbeidere er ganske enige om at hovedutfordringen er holdninger, sløvhet og slurv knyttet til bruk av verneutstyr. Da gir deg seg egentlig selv hvor fokus bør ligge, påpeker Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge. 

Skydda-sjefen mener at den ferske undersøkelsen viser at det fortsatt er en stor jobb som skal gjøres. 

– Praktisk, men ikke minst holdningsmessig må mye skje for å møte vår visjon om nulltoleranse for arbeidsulykker. For dårlig opplæring, manglende kunnskap og «Dette er unødvendig. Jeg skal bare…»-holdning er konkrete utfordringer som må løses for at vi skal få et tryggere jobbmiljø på norske industriarbeidsplasser i fremtiden, sier han. 

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Ifølge Arbeidstilsynet er industrien generelt en næring med mange registrerte skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Statistikk viser at 37 mennesker døde på jobb i løpet av 2018, hvorav seks dødsfall er registrert fra industribransjen. 

– Vi mener det er uakseptabelt. Én arbeidsulykker er én for mye, og absolutt alle tjener på god arbeidssikkerhet, poengterer Aune. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.