Jakten på det digge livet – Velferdsteknologi i praksis

pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet inviterer til en to dagers jakt på det «digge» livet på Hell 2. – 3. oktober, gjennom spennende foredrag om hvordan velferdsteknologi kan bidra til at eldre får en god og verdig alderdom i eget hjem. 


Pensjonistforbundet driver utstrakt brukeropplæring på feltet, og legger vekt på at velferdsteknologi må utvikles for å sikre den enkeltes behov for trygghet, sosial kontakt og fysisk aktivitet.

Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg sier dette om velferdsteknologi; «Framtidas tjenester må fokusere på å ta i bruk ny teknologi/velferdsteknologi som muliggjør en aktiv og selvstendig hverdag». 

Pensjonistforbundet har tatt dette på alvor og har i tre år holdt langt over 1000 foredrag og kurs for brukere, pårørende, frivillige og ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Pensjonistforbundet sentralt har stått for opplæringen sammen med lokale organisasjoner og allerede etablert nettverk.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.