Innstilt til kontrakt på nytt sykehus i Drammen

af gruppen

AF Gruppen er av Helse Sør-Øst innstilt som entreprenør for kjellerarbeider. Innstillingen omfatter utførelse av entreprise 2201 Betong- og pelearbeid for kjeller ved sykehuset. Arbeidene omfatter etablering av kjellerkonstruksjoner med tilhørende fundamentering.


Oppstart blir i mai 2020 med forventet ferdigstillelse høsten 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 300 ekskl. mva.

– Det nye sykehuset vil gi et vesentlig bedre helsetilbud til innbyggerne i regionen, og vi er glade for å bidra i denne prosessen. Vi har tidligere utført rive- og saneringsentreprisen for nytt sykehus i Drammen, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, sier Arild Moe, konserndirektør i AF Gruppen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.