Innovasjon Norge støtter Arctic Nutritions legemiddelutvikling med 14 millioner

aleap

Innovasjon Norge støtter Arctic Nutritions legemiddelutvikling med 14 millioner kroner. Målet er å bygge ny helseindustri i Ørsta.


Innovasjon Norge har gitt tilsagn om 14 millioner kroner i støtte til å utvikle produksjonsprosessen for legemiddel i henhold til internasjonal standard for legemiddelproduksjon. Prosessutviklingen koster totalt mellom 35 og 40 millioner, og gjennomføres sammen med det franske selskapet Corden Pharma. Arctic Nutrition søkte støtte fra Innovasjon Norge til prosessutviklingen, og presenterte planen for et ekspertpanel før tilsagnet fra Innovasjon Norge ble gitt. 

– Vi er svært glade for støtten og den positive dialogen vi har hatt med Innovasjon Norge, sier Ole Arne Eiksund, CEO i Arctic Nutrition AS.

– Det har vært veldig interessant å få følge Arctic Nutrition. De tør å satse med egen kompetanse og kapital og evner å få med seg både private investorer og å utløse offentlige Forskning- og Utviklingsmidler. Dette er muliggjort ved hjelp av et dyktig team som har sett potensialet for å skape en ny næring basert på lokale bærekraftige råvarer. Det er et viktig og spennende prosjekt som ligger fremst i rekken av marine restråstoffprosjekter med potensial for å utvikle humane legemidler. Det er utløst store forskningsmidler innen helsenæringen både fra privat og offentlig sektor. Det er et uttalt mål i den nye helsenæringsmeldingen at mer av denne forskningen skal kommersialiseres. Helsenæringen er en global næring i et marked i vekst. Selskaper som Arctic Nutrition kan være med å skape ny næringsutvikling med høykompetente arbeidsplasser og eksportinntekter til Møre og Romsdal, sier Helge Gjerde, Direktør Innovasjon Norge.

Arctic Nutrition AS er et biotekselskap med hovedkontor i Ørsta som bygger virksomheten sin på et unikt ekstrakt av silderogn. Silderognekstraktet Romega selges i dag som kosttilskudd. Samtidig utvikles nå en ny variant av ekstraktet til legemiddel mot psoriasis.

– Ved å utnytte restråstoff fra sildefiletproduksjonen og foredle dette til legemiddel, kan vi på en bærekraftig måte skape store verdier av naturlige råvarer og samtidig bygge kompetansearbeidsplasser lokalt, sier Eiksund.

Når silderognekstraktet foreligger i legemiddelkvalitet, skal det gjøres kliniske studier med psoriasispasienter for å dokumentere effekten i store grupper. Arctic Nutrition AS har inngått samarbeid med Smerud Medical Research AS for å sikre at planleggingen og gjennomføringen av de kliniske studiene skjer etter høyeste standard. 

– Totalkostnaden for dette utviklingsløpet vil trolig ligge på 200 – 300 millioner kroner sier Eiksund, – Det er svært gledelig med støtten fra Innovasjon Norge. Vi er også glade for at investorer på Sunnmøre gjennom Pir Invest AS tilførte selskapet om lag 40 millioner tidligere i år, sier han. -Det gjør at legemiddelutviklingen kan fortsette i fullt tempo og at vi samtidig kan jobbe med salg av kosttilskuddet.

Daglig leder Anja Solevågseide fra Pir Invest AS har følgende kommentar til investeringen:

– Vi har stor tro på teamet bak Arctic Nutrition. Fra første møte forsto vi at dette er solide folk som jobber med en løsning som kan forbedre livskvaliteten til mange mennesker. Det er spennende at selskapet utnytter ressurser fra havet på en ny og bærekraftig måte, og vi er imponert over hvordan gründerne så langt har kombinert forskning og utvikling med kommersialisering av produktet sitt. Vi har i tillegg sammenfallende ambisjoner om å bidra til nye arbeidsplasser og økte verdier i vår region. Pir Invest består av folk som har bygget selskaper og gjort seg erfaringer med å skalere i internasjonale markeder og vi tror at kompetansen i vårt nettverk kommer godt med når Arctic Nutrition skal vokse videre.

– Målet vårt er å søke om markedsføringstillatelse for legemiddelkandidaten i løpet av fire år, sier Eiksund.

Norge trenger nye eksportnæringer og helseindustrien er en av næringene med stort potensial for vekst. Eksporten i helsenæringen er i dag på ca 23 milliarder kroner per år og veksten er vesentlig høyere enn for fastlandsindustrien for øvrig.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.