Innfører nytt medikament til plakkpsoriasis

Helse Midt-Norge RHF

Beslutningsforum for Nye metoder innfører medikamentet iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Legemiddelet vil bli tilgjengelig for pasienter med plakkpsoriasis fra 15. desember i år, opplyser Helse Midt-Norge.


Iksekizumab har i de aktuelle kliniske studiene vist å være minst like god som legemiddelet etanercept med hensyn til å redusere sykdomsaktivitet ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Det er også godt dokumentert at iksekizumab har minst like god effekt og sikkerhet som etanercept med hensyn til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Innføringen forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå og at legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud (anbud for legemiddelinnkjøp).

En innføring av Iksekizumab kan redusere de totale utgiftene som brukes på denne pasientgruppen dersom innføringen fører til at flere nytter dette alternativet i stedet for de mer kostbare alternativene.

Beslutningsforum besluttet i august å ikke innføre iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Da var det ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved behandling med Iksekizumab kunne rettferdiggjøre at legemiddelet hadde en høyere pris en andre godkjente biologiske behandlingsalternativer.

Leverandøren har nå levert revidert tilbud. Prisen er fortsatt høy, men den er lavere enn medikamentet brodalumab som allerede er besluttet innført.

Du kan lese mer om metoden på nettsidene til nyemetoder.no.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.