Industrielt jordbruk stor risikofaktor for globale pandemier

stoppdyremishandling.no

Med den økende epidemiologiske trusselen som utgjøres av koronavirus SARS-CoV-2, har en rekke begreper som tidligere er kjent nesten utelukkende for spesialister, kommet inn i det daglige språket: «koronavirus», «inkubasjonstid», «infeksjonsvektor». På lang sikt kan imidlertid det viktigste av disse begrepene vise seg å være «zoonose» – en sykdom som overføres fra dyr til mennesker. 


Koronavirussykdommen i 2019 (COVID-19) er den siste i en serie med hurtig spredende, smittsomme sykdommer forårsaket av dyre- baserte virus som har klart å krysse den artsspesifikke barrieren og infisert mennesker (de såkalte zoonotiske sykdommer).

Av cirka 1400 patogener kjent for moderne medisin, stammer mer enn 800 (~ 60%) fra dyr. Nesten hvert år blir nye patogener av animalsk opprinnelse, som utgjør en alvorlig trussel for mennesker, oppdaget. I tillegg til COVID-19, inkluderer disse farlige sykdommene forårsaket av zoonotiske virus, avian- og porcine influensa (kjent som fugle- og svineinfluensa), som gir alvorlig akutt respirasjonssyndrom (SARS) og forskjellige typer hemoragisk feber, inkludert Ebola. Zoonotiske infeksjoner er oftest virale (sjeldnere bakterielle) og oppstår enten ved direkte kontakt med et sykt dyr eller ved inntak av infisert kjøtt.

Forskere mistenker at kilden til den nåværende spredningen av koronavirus-sykdommen er kjøttmarkedet i Wuhan, der mange arter av ville- og husdyr ble solgt under forferdelige forhold. Med tanke på den folkehelserisikoen som slike markeder utgjør, fases disse for tiden ut, over hele landet av de kinesiske myndighetene.

Imidlertid bør vi ikke slå oss til ro med at de eksotiske asiatiske dyremarkedene er så fjernt fra oss. I følge eksperter er en av de største epidemiologiske risikofaktorene for tiden, de konvensjonelle produksjonsdyr gårdene. Industrielt jordbruk hvor mesteparten av dyrene blir avlet opp til matproduksjon, er spesielt farlige.

På grunn av den svært høye tettheten og det lave genetiske mangfoldet til dyrene som holdes der, gir gårder av denne typen et utmerket rom for rask spredning av virus. Disse forholdene hvor det er meget høy intensitet i produksjonen, som igjen forårsaker kronisk stress og følgelig svekker dyrenes immunforsvar, gir ytterligere økt fare for at virus oppstår. Andre potensielle aktiviteter for overføring av zoonotiske sykdommer inkluderer også langdistansetransport og den omfattende logistikken som brukes av dyreindustrien.

Negative konsekvenser av konvensjonelt dyrehold illustreres godt av studiene om utvikling av patogener som stammer fra svin. Mellom 1985 og 2010 økte den globale svinekjøtt-produksjonen med over 80%. I samme periode ble 77 nye patogener identifisert i grisefjøs globalt. Ingen av dem forekom blant disse dyrene før 1985. 82% av disse patogenene ble funnet i de 20% av landene med den høyeste andelen svinekjøttproduksjon i verden.

I møte med den økende faren for zoonotiske pandemier, er det viktig å intensivere forskningen på å utvikle alternativer til industrielt dyrehold. Planteproteiner og cellulært kjøtt vil kanskje ikke bekjempe det allerede spredte zoonotiske koronaviruset, men de kan hjelpe oss å beskytte oss betydelig mer mot fremtidige trusler av denne typen. Dr. Specht argumenterer for «at både plantebaserte og kultiverte kjøttprodukter øker matsikkerheten og fjerner frykten og bekymringen for de zoonotiske sykdommer som er en reell trussel i dyrebasert matproduksjon. Moderne plantebasert og dyrket kjøttproduksjon gir forbrukerne en myk overgang ved middagsbordet, sammen med de massive underliggende fordeler med sikkerhet og bærekraft i hele forsyningskjeden.»    


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.