Ikke kostnadssprekk for sykehusprosjektene på Aker og Gaustad

Helse Sør-Øst RHF

Kostnadsrammen for utbygging på Aker og Gaustad har ikke sprukket. Det er nå rammen settes. Det er gjort grundige utredninger gjennom 2018 og arealer og økonomisk ramme settes på bakgrunn av dette.


– Det aller meste av økningen i forhold til tidlige anslag handler om at vi har økt arealet både på Aker og Gaustad. Dette vil gi bedre sykehus for pasienter og ansatte, sier økonomidirektør i Helse Sør-Øst RHF Hanne Gaaserød.

– Denne økningen ville kommet uansett hvor vi geografisk hadde besluttet å bygge nytt, sier Gaaserød.

Da styret for Helse Sør-Øst RHF i juni 2017 vedtok å gi klarsignal for konseptfaseutredninger for Aker og Gaustad var begrunnelsen formulert slik i saksframlegget til styret:

Det er nødvendig å gjennomføre konseptfaseutredningene for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning, samt økonomiske forhold slik at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av de enkelte prosjektene. (Sak 072-2017)

Konseptrapporten er nå klar og skal behandles i styret for Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. På grunnlag av konseptutredningen sendes lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og først da fastsettes kostnadsrammen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.