Hvordan vet vi om vi har kreft?

kreft
kreft
Har du kreft?

Det hadde vært fantastisk hvis det fantes en enkel kontroll som kunne utelukke all kreft, men det finnes dessverre ikke. Det er flere ulike kreftformer og symptomene er svært forskjellige.


En kreftsvulst oppdages normal ikke før den er stor nok til å ses på en skanning. Helsedirektoratet ønsker å bidra til kort ventetid for for kreft utredning og behandling, og har etablert nasjonale standardiserte retningslinjer, med mål om et raskt forløp.

Har legen mistanke om kreft skal henvisning sendes til spesialisthelsetjenesten for videre utredning.
Vi kan altså ikke vite om vi har kreft før vi har vært gjennom utredning, for det offentlige i spesialisthelsetjeneste.

Ved røntgen-, MR- og ultralydundersøkelse kan svulster og kjertelvev oppdages. Er det mistanke om funn tas celleprøver for å avklare om det er ondartede celler. Dette gjøres ved å stikke en nål inn i området. For å kartlegge aktiviteten tas vevsprøve. For en svulst kan dette gjøres både før og etter at den er operert ut. Celledelingsaktiviteten vil ha betydning for behandlingsform.

Hvis utredningen påviser kreft, fås det informasjon om mulig behandlingsalternativer og hva som kan skje videre. Beslutning om behandlingsforløp tas i samråd med pasient, vanligvis basert på en tverrfaglig vurdering.

Når du møter til første undersøkelse på sykehuset eller hos lege, får du informasjon om videre tiltak. Oppdages kreft tidlig er det gode mulighet til å bli helt frisk av kreft. Ved å kjenne til hva som er faresignaler, kan vi selv oppdage forstadier til kreft tidlig.

Det er derfor viktig at vi følger med og reagerer ved forandringer i kroppen. Endringer som ikke har naturlig forklaring og varer mer enn tre uker, bør tas på alvor. Unormale blødninger, smerter og hovne lymfeknuter er ikke uvanlige symptomer på at noe er galt.

Blodet er en god indikator for helsetilstanden din i dag og fremover, og en av de viktigste kildene for å påvise aktive sykdommer. Forskere jobber aktivt med å finne metoder for å avsløre krefttyper før de bryter ut.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.