Hvor interessert er vi egentlig i treningsreiser?

natur mosjon

Treningsreiser, både reiser der deltakerne får prøvd seg på en stor variasjon av ulike aktiviteter eller mer nisjepregede spesialreiser, har vært et aktuelt tema i flere år.


I følge Tickets siste Kantar Sifo undersøkelse har 14 prosent av oss veldig stor eller ganske stor interesse for treningsreiser.

Å kombinere en ferie med fysisk aktivitet har blitt mer populært de siste årene. Tidligere var det kun et veldig begrenset antall som interessert seg for treningsreiser til utlandet, men i takt med at etableringen av rene treningshotell og at sterke hotellkonsepter utvikles og tilpasses har også interessen økt.

– De siste årene har vi sett en tydelig trend mot mer opplevelsesfylte ferier enn bare det å være på en sandstrand. I tillegg er interessen for trening og helse generelt sterkere enn noensinne, noe som gjør at treningsreiser er i tiden, sier Ellen Wolff Andresen, Markeds- og Administrasjonssjef hos Ticket.

Interessen for treningsreiser er størst blant de mellom 18 og 30 år. Mange i denne aldersgruppen trener mye på hjemmebane og for dem er det helt naturlig å ta med seg denne vanen også på ferie. En treningsreise kan for eksempel brukes til å teste ut nye aktiviteter eller forbedre ferdighetene i det man allerede driver med til vanlig. Da har man tid og kan få hjelp til treningen av profesjonelle instruktører.

Interessen for treningsreiser er derimot minst blant de over 66 år. Mange i denne alderen har blitt pensjonister, og har da kanskje bedre mulighet til å disponere tiden sin og få tid til trening og mosjon i hverdag slik at behovet for en treningsreise minsker. 

Det er også en viss forskjell på interessen avhengig av hvor i landet man bor. Størst interesse har de som bor i Oslo/Akershus der 16 prosent oppgir at de har stor eller ganske stor interesse av slike reiser.

6 av 10 oppgir at de er veldig lite interessert i å reise på en treningsreise i 2019. Minst interessert er de som bor på Indre Østlandet eller i Nord Norge med hhv 65 og 64 prosent.

Hvor stor eller liten er din interesse for å reise må en treningsreise i 2019?

1. Veldig stor, 3 prosent
2. Ganske stor, 11 prosent
3. Ganske liten, 21 prosent
4. Veldig liten, 59 prosent
5. Usikker/vet ikke, 6 prosent

Kilde: Tickets Kantar Sifoundersøkelse, riksrepresentativt utvalg


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.