Hvert år går over 20 millioner barn glipp av meslingvaksine

unicef

I løpet av de siste åtte årene har rundt 169 millioner barn gått glipp av den første dosen av meslingvaksinen. Det har skapt en grobunn for meslingutbrudd, som har økt i omfang de siste par årene.


Bare i løpet av de første tre månedene i 2019 har det blitt rapportert om 110.000 smittetilfeller. Det er en økning på nesten 300 prosent fra den samme perioden året før.

110.000 mennesker, størsteparten barn, døde av meslinger i 2017. Det var en 22 prosents økning fra 2016.

– Når så mange barn mangler denne vaksinen, er det ikke annet å forvente at vi ikke klarer å utrydde meslinger en gang for alle. Meslingviruset vil alltid finne veien til uvaksinerte barn. Om vi alle mener alvor med å stoppe spredningen av denne farlige sykdommen, må vi vaksinere et hvert barn, både i rike og fattige land, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Man trenger to doser av vaksinen for å beskytte barn mot smitte. Men et svært høyt antall barn går altså glipp av vaksinen. Det skyldes årsaker som manglende helsetilbud, informasjon, dårlig helsevesen og i noen tilfeller skepsis og frykt for vaksiner.

I 2017 var den globale vaksinedekningen for den første dosen 85 prosent. Tallet har holdt seg relativt stabilt det siste tiåret til tross for befolkningsvekst. For den andre dosen er dekningstallet mye lavere, kun 67 prosent.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler er dekningsgrad på 95 prosent for å sørge for flokkimmunitet, som vil hindre større utbrudd ved smittespredning. I høyinntektsland ligger førstedosen på 94 prosent, mens den andre er på 91. Det er tilnærmet likt den norske statistikken. I 2018 var 96 prosent av alle 2-åringer i Norge vaksinert, mens tallet for 16-åringer, altså etter andredose, var 93,2 prosent.

Det høyinntektslandet som troner toppen over lavest vaksinedekning, er USA. Mellom 2010 og 2017 var det hele 2,5 millioner barn som ikke fikk den første dosen. USA er etterfulgt av Frankrike med 608.000 uvaksinerte barn og Storbritannia med 527.000. 

For lav- og middelsinntektsland er det Nigeria som har det høyeste antallet uvaksinerte 1-åringer, hele 4 millioner. Deretter er det India med 2,9 millioner, Pakistan og Indonesia med 1,2 millioner hver og Etiopia med 1,1 millioner.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.