Hvem har ansvar for lærlingene?

øl vinter

Rus og psykiske problemer er velkjent også blant lærlinger, og rundt om i landet er det svært uklart hvem som har ansvar for lærlingene ved en rusproblematikk. Er det kommunene som arbeidsgiver eller opplæringskontoret?


I en undersøkelse gjennomført av Norgesbarometer på oppdrag fra Akan kompetansesenter, svarer 37 prosent at det er kommunen som har ansvaret. Hele 29 prosent svarer vet ikke.

– Det er urovekkende at så mange ikke vet. Vil de da ivareta lærlingen dersom han eller hun har rusutfordringer? Opplæringskontoret har det formelle ansvaret for lærlingene, mens kommunen/fylkeskommunen har arbeidsgiveransvaret. Det er også de som har den daglige kontakten når lærlingene er på jobb, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

– Unge i arbeidslivet kan ha utfordringer med alkohol og narkotika, og oppfølging er derfor viktig. Lærlingperioden er som regel på to år og den gir heller ingen lovnad om fast jobb, så hva skjer i praksis dersom lærlingene får problemer i denne perioden? avslutter Ege.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.