Hva er virus?

virus
virus
Virus kan gi infeksjon.

Virus er årsak til at mange mennesker blir syke. Virus er mirkoorganismer som trenger seg inn i cellene våre ødelegger dem ved at de formerer seg. Cellene i slimhinnene, særlig i luftveiene og tarmen, er spesielt utsatt for virusangrep, fordi de ikke dekkes av beskyttende hud. God hygiene og ernæring er forbyggende.


Virus er blant de mest tallrike «mikroorganismer» på vår planet og kan infisere alle typer av cellulære organismer. Antibiotika hjelper ikke mot virussykdommer, bare mot sykdommer som skyldes bakterier. Vanlige virussykdommer vil man vanligvis overlate til kroppen selv å arbeide med. Mange virussykdommer kan man vaksineres mot.

Det finnes noen typer legemidler mot virus, såkalte antivirale midler. Men fortsatt har man ikke kommet så langt på dette området sammenlignet med legemidler mot bakterier.

Smitten spres hovedsakelig, når vi nyser og hoster – via dråper i luften. Smittespredning kan begrenses ved å ta kloke forholdsregler. Unngå nærkontakt og berøring av de syke, eller røre ved samme gjenstander.

Typiske virussykdommer er influensa, kyssesyke, helvetesild, kopper og aids. Noen virusinfeksjoner er svært alvorlige. Og sammenlignet med bakterier henger legemiddelindustrien etter på dette området. Behandlingen av virusinfeksjoner overlates normalt til kroppens immunforsvar.

Antibiotika virker ikke på virussykdommer, slik det gjør ved bakteriesykdommer. Det finnes heldigvis noen typer legemidler mot virus. Blant annet vaksiner mot barnesykdommer som meslinger, vannkopper, røde hunder og kusma.

Eldre, gravide og sårbare grupper oppfordres årlig til å vaksiner seg mot influensavirus. Det finnes seks herpes virus som angriper menneske hvor Epstein-Barr virus, kyssesykeviruset, er en av de mer kjente. Det er viktig å vite at virusinfeksjon i ung alder vil styrke immunsystemet.

Noen sliter dessverre lenge etter virusinfeksjon og noen veldig få risikerer dessverre å aldri bli friske. Mange pasienter med ME/CFS diagnose, særlig ungdom, oppgir kyssesyken som starten på sykdommen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.