Hva er drypp?

drypp
drypp
Drypp i seg selv er ikke farlig.

Drypp er en forbigående hendelse. Årsaken er nedsatt blodforsyning til deler av hjerne. Dette er ikke alvorlig i seg selv. Man skal allikevel ta drypp alvorlig, for rundt en tredjedel får hjerneslag senere. Symptomene er like som for slag.


Drypp er forårsaket av en liten blodpropp eller en kortvarig svekket blodtilførsel til hjernen.

Man kan kjenne seg svakere, svimmel og opplever å miste følelsen i en arm eller et ben. Det kan være vanskelig å prate tydelig og noen opplever synsforstyrrelser.

Symptomene kan variere i både styrke og fremtoning. Drypp kommer raskt og går forholdsvis fort over. Normal varighet er rundt en halv time. For at det skal kunne karakteriseres som drypp vil kroppen i løpet av et døgn, ha vendt tilbake til sin normale funksjon, uten varige skader.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.