Høyt blodtrykk?

blodtrykk

160/100 oppfattes normalt som for høyt. Ideelt sett skal overtrykket ligge på 140 og undertrykket på 90.


Blodtrykket varierer fra dag til dag, og variere fra person til person, samt at det normalt stiger noe med alderen. Høyt blodtrykk forårsakes av flere faktorer. I de aller fleste tilfeller finner legen ikke årsaken til det forhøyete blodtrykket.

Kosthold, fysisk aktivitet, overvekt, stress påvirke blodtrykket.

Menn måler normalt høyere enn kvinner. Ved verdier over det normale anbefales livstilsendring. Arv, røyk, høyt kolesterol, diabetes, nyre – og hormonsykdommer kan gi høyere blodtrykk. Over 160/100 tilbys vanligvis medikamentell behandling.

Av frykt for å utvikle hjerte- og karsykdom bli mange satt på livslang medikamenter uten at de selv kjenner ubehag.

 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.