Høyere fart for rullestoler

rullestol

Samferdselsministeren har i dag bedt Vegdirektoratet foreslå nødvendige endringer for at rullestolbrukere skal få køre i 15 km/t. – Ein slik fartsøkning er ønsket av brukerne, samtidig må vi sørge for at det ikke går utover trafikksikkerheten for andre trafikanter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.


I dag kan rullestolbrukere køre i 10 km/t. Med bedre rullestoler, blir rullestolene også brukt andre steder i trafikken enn bare på fortau. Derfor ønsker regjeringen nå å legge til rette for en økning til 15 km/t.

En slik fartsøkning krever endringer i regelverket, blant annet i trafikkreglene. Vegdirektoratet skal nå utarbeide forslag til endring og sende dette på høring.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.