Hjernerystelse uten slag mot hodet?

Hjernerystelse av å falle på siden

Hva er hjernerystelse og kan man få hjernerystelse uten å ha opplevd et slag mot hodet?


Normalt skyldes hjernerystelse slag mot hodet. Hjernerystelse kan imidlertid også inntre ved et fall eller påkjørsel, uten at hode treffes direkte.

Slag i kroppen kan forårsake unormal bevegelse av hjernen, som forstyrrer normal hjernefunksjon. SÅ man kan dermed faktisk oppleve å få en hjernerystelse uten ett slag mot hodet.

 

Årsaken er at akselerasjonskraften fra slaget, fallet eller lignende sprer seg gjennom resten av kroppen din til hodet og hjernen.

Symptomer ved hjernerystelse:

 • Forvirring, redusert oppmerksomhet
 • Hodepine, øresus
 • Kvalm, oppkast
 • Hukommelsestap
 • Utmattelse
 • Kortvarig krampeanfall

Tips:

 • Mest mulig ro til skaden er utbedret
 • Unngå TV/nett/mobil/lesing/alkohol
 • Vær svært forsiktig – ingen harde belastninger
 • Vi anbefaler deg å hvile mye hele første uken, for å unngå senskader
 • Det sikreste er også å overvåkes hele først døgn

Kontakt lege:

 • Flere minutters varighet på bevissthetstap
 • Hvis du går fra å være normal til å bli gradvis mer forvirret og trett

Alvorlighetsgraden ses i sammenheng med hvor lenge du mistet bevissthet, hukommelsestap og skadens omfang. Forvirring og stort søvnbehov skal tas alvorlig.

Et smell hvor du føler deg litt ”utafor” uten at du besvimer, kan være en mildere form for hjernerystelse.

Årsak til bevissthetstap:

Hjernerystelse kjennetegnes ved slag og et forbigående bevissthetstap. Årsaken til bevissthetstapet antas å skyldes at rotasjonskraften påvirker vår våkenhetstilstand, som sittet i midtre del av hjernen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.