Hivpositive kan nå tegne livsforsikring

penger

Det har vært vanskelig for hivpositive å tegne livsforsikring, uførerisikoforsikring og liknende, og noen ganger umulig. Men ikke nå lenger.


FinansNorge, som lager de retningslinjene for helsevurdering som forsikringsselskapene følger, har snudd. I et møte med HivNorge er de tydelige på at retningslinjene vil bli endret.

De som har levd lenge med hiv, har opplevd en enorm utvikling. De fleste som blir diagnostisert med hiv i dag kan regne med å leve omtrent like lenge som andre, uten nevneverdige helseproblemer. For mange er dette kjent, men forsikringsbransjen har hengt etter.

HivNorge ble stadig kontaktet av medlemmer som ble nektet uførerisikoforsikring. FinansNorges retningslinjer for helsevurdering var tydelig utdaterte. De passet bedre på nittitallet, før de gode medikamentene kom. FinansNorge organiserer de aller fleste banker og forsikringsselskaper i Norge.

HivNorge brukte diskrimineringsloven og sendte en klage til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

– Da vår klage nådde FinansNorge, så de raskt at vi hadde gode poenger, og ba om et møte. De sa klart ifra at de skulle endre sine retningslinjer, og inviterte oss med i et samarbeid for å utarbeide nye retningslinjer, forteller juridisk rådgiver Halvor Frihagen.

Melding om at retningslinjene ble trukket ble deretter sendt til alle forsikringsselskapene som er medlem i FinansNorge i begynnelsen av november. 

Bankene setter ofte som vilkår for boliglån at man tar ut en uførerisikoforsikring. Derfor har mange hivpositive hatt problemer med å etablere seg i bolig.

– Det er viktig for mange at vi får forsikringsselskapene med oss på en endring her, sier Frihagen.

Han forteller videre at endringen antagelig også vil gjelde gruppelivsforsikringer der man ikke leverer helseerklæring, men som har tatt forbehold mot kjent hivinfeksjon. 

HivNorge mener det er spesielt viktig at de med god helse søker om forsikring, slik at de nye retningslinjene blir basert på dem som faktisk lever med hiv i dag.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.