HivNorge: – PrEP må tilbake på blåresept

hivnorge

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad og styreleder Jens Harald Älgenäs-Eliassen møtte nylig formiddag Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med årets statsbudsjett.


I notatet som ble levert beskrives kort hva som er viktig å gjøre komiteen oppmerksom på. Der understrekes det at den forebyggende hivmedisinen PrEP må tilbakeføres til blå resept, og at det unngås å øremerke midler til spesielle tiltak til hivarbeid innenfor seksuell helse-potten. 

HivNorge ba også komiteen om å lytte til de erfaringene man nå har fra to runder med anbud på hivlegemidler. HivNorge ba spesielt om at man gjør noe med det man mener er manglende brukermedvirkning i prosessene rundt anbud og metodene til Beslutningsforum og Sykehusinnkjøp.

– Vi mener at måten anbud har slått ut for norske hivpasienter er i konflikt med den viktige merknaden HivNorge fikk med, da Stortingsmelding 34 om prioritering ble vedtatt av Stortinget, som tydelig fastslo at smittevern skal veie tyngst når man skal gjøre en kost/nytte-vurdering av hivlegemidler, sa generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

PrEP virker og sparer staten for millioner, demper faren for smitte av hiv i befolkningen og gir mennesker som er i stor risiko for å få en livslang kronisk sykdom en mulighet til å ta ansvar for egen og andres seksuelle helse, ble det understreket i høringen.

– Ved å få den over på blå resept vil den både bli billigere og unngå å belaste spesialisthelsetjenesten, påpekte Kolstad.

HivNorge mener videre at det er viktig at øremerkinger på dette budsjettområdet (seksuell helse) holdes så marginale som mulig, slik at fagdirektoratet kan fordele midler uten bindinger innenfor dagens tilskuddsordning. Spesielt ba HivNorge om at tilskuddene tilpasses de stadig nye utfordringene som kommer.

– I tråd med utviklingen av hivlegemidler kan fokus nå til en viss grad vendes bort fra sosialt arbeid rettet mot hivpositive generelt som en stigmatisert og marginalisert gruppe, men det er fortsatt behov for slikt fokus på den stadig økende gruppen eldre som lever med hiv, ble det påpekt fra HivNorges representanter.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.