Helsesykepleier: Ny tittel, samme kompetanse

Norsk Sykepleierforbund

Fra 1. januar er tittelen helsesøster historie. Helsesykepleier tar over, kompetansen er den samme. Et enstemmig storting vedtok i desember 2018 den nye tittelen. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har jobbet for denne endringen siden 2015 da NSFs Landsmøte vedtok et ønske om kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere.


Erik Follestad og Martine Halvorsen har en ting til felles: Begge har nylig vært til helsesykepleier og tatt opp noe de burde gått til helsesøster med da de var yngre. Her kan du se hvordan det gikk da de oppsøkte helsesykepleier.

Leder for landsgruppen av helsesykepleiere Kristin Sofie Waldum-Grevbo er svært glad for de nå har fått en tittel som er kjønnsnøytral.

– Helsesøstertittelen var svært kjønnsdefinert. For øyeblikket er det 12 mannlige helsesykepleiere. Med den nye tittelen håper og tror jeg at flere menn vil søke utdanningen og at terskelen for å oppsøke oss blir lavere for gutter og unge menn, sier Waldum-Grevbo.

Helsesykepleiernes kompetanse har også vært avgjørende for den nye tittelen. Bare 38 prosent av befolkningen under 25 år visste at helsesøstre var sykepleiere med spesialutdanning, viser en undersøkelse gjennomført av IPSOS-MMI.

– Nå blir det mer tydelig at vi er sykepleiere med spesialisering innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesykepleier er ekspert på fysisk-, psykisk-, sosial-, og seksuell helse. Tittelen er kort og dermed lett å bruke, forteller Waldum-Grevbo.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.