Helseministeren vil vurdere anbudsrunden på HIV-medisin

litteratur

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge er glad for at stortingsrepresentant Sveinung Stensland har lyttet til våre og andres erfaringer med anbud på legemidler og nå rettet disse kritiske spørsmålene til helseminister Bent Høie. HivNorge setter pris på at ministeren nå svarer.


HivNorge har lenge meddelt sin bekymring for hvordan Beslutningsforum forvalter sin oppgave etter at Stortinget vedtok å flytte hivlegemidler fra finansiering over blåreseptordningen til finansiering på H-resept – altså sykehusfinansiering.

Sveinung Stensland er helsepolitisk talsperson i Høyre, og stilte nylig et skriftlig spørsmål om dette til helseministeren. Stensland mener ny praksis fra Beslutningsforum hindrer rask tilgang til nye legemidler, og ba partikollega og helseminister Bent Høie redegjøre.

HivNorge har lenge vært bekymret for hvordan Beslutningsforum forvalter sin rolle. – At de selv har besluttet at legemidler som er godkjent av Legemiddelverket, men ennå ikke er godkjent via Beslutningsforum, fratas muligheten til å delta i anbudskonkurranser mange måneder i etterkant er svært uheldig, sier generalsekretæren. – Dette bidrar til at nye og mer effektive hivlegemidler som tas i bruk i mange land ikke kommer norske hivpasienter til gode. Beslutningsforums hemmelighold og ineffektive metoder er neppe i tråd med intensjonene Stortinget la gjennom Stortingsmelding 23 Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering.

HivNorge er glad for at Stensland har løftet opp Beslutningsforums metoder og at Høie nå signaliserer at han som øverste ansvarlig vil se nærmere på dette. HivNorge mener fremdeles at legemidler til en liten kronikergruppe på 4000 pasienter ikke egner seg spesielt godt for anbud og det systemet som nå Beslutningsforum og Sykehusinnkjøp har etablert.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.