Helseminister Bent Høie får Rusreformprisen 2019

Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Foreningen Tryggere Ruspolitikk deler årlig ut Rusreformprisen, en pris som skal gå til en person som særlig har utmerket seg i arbeidet med å reformere ruspolitikken.


I 2018 gikk prisen til Arild Knutsen, som selv har vært stoffavhengig og kjempet for brukernes rettigheter i mange år. I 2017 var det Thorvald Stoltenberg som fikk prisen for sin uvurderlige innsats for en verdig behandling av rusavhengige og en human og evidensbasert ruspolitikk.

Årets prisvinner har siden 2016 tatt politisk eierskap til den norske rusreformen og lykkes i å snu eget parti,. Høie var selv skeptisk til avkriminalisering, men han har vist at han er modig nok til å skifte mening når han får presentert tydelige anbefalinger fra både fagfolk, brukere og internasjonale eksperter. På bakgrunn av dette annonserte han en omlegging av den norske ruspolitikken, der den nye retningen ble oppsummert med parolen “hjelp, ikke straff”. I 2018 gjorde han også ord til handling gjennom opprettelsen av rusreformutvalget, som skal se på hvordan lovverk og praksis må endres i tråd med den nye politikken. 

– Det er spesielt viktig for saken at Høie har støttet en reell rusreform, der unge mennesker som ruser seg skal fanges opp og tilbys oppfølging uten å bli kriminalisert. Et rulleblad er helt unødvendig for å holde bruken av ulovlige rusmidler på et lavt nivå. Tvert imot vil slike reaksjoner kunne gjøre livet enda vanskeligere for dem som sliter og dermed øke risikoen for å utvikle rusproblemer, sier Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk. 

Rusreformutvalgets rapport blir offentliggjort ved årsskiftet 2019/2020 og det er knyttet stor spenning til om flertallet på Stortinget vil lytte til ekspertenes anbefalinger. Foreningen Tryggere Ruspolitikk er trygg på at regjeringspartiene vil stå fast på linjen de har lagt seg på, og mener Høie fortjener en stor takk for at rusreformen får så stor støtte i partiene. – Det er en ære for oss i FTR å få dele ut denne prisen til Bent Høie, som har tatt politisk lederskap for at Norge skal bli en av de internasjonalt ledende nasjonene for en evidensbasert tilnærming overfor personer som bruker ulovlige rusmidler, sier Spinnangr.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.