Helsekøene skal bekjempes

frp

Nedstengingen av samfunnet som følge av koronaviruset har ført med seg lange helsekøer. Kontroller, undersøkelser og operasjoner har blitt utsatt. Folk har tatt mindre kontakt med fastlegen sin og for mange har det ikke vært aktuelt å få videokonsultasjon.


– Mange har kviet seg med å gå til fastlegen for å få undersøkt plager de har. Vi vet at det å tidlig oppdage for eksempel kreft gir bedre prognose for å bli frisk. Derfor må vi sørge for at helsesektoren vår har kapasitet til å undersøke de pasientene som trenger det, sier Kjell-Børge Freiberg, stortingspolitiker for FrP.

Allerede før koronaviruset sto det mange i helsekø i Norge, og det vil ta svært lang tid å ta igjen etterslepet og køene som har bygget seg opp i helsevesenet vårt. Kreftforeningen melder om at mer enn 50 000 screening-undersøkelser er utsatt bare på kreftområdet, og 320 000 færre pasienter fikk behandling på sykehus i mars og april sammenlignet med i fjor.

– Nå må helsekøene bekjempes! Til vår region vil det fordeles 76 596 000 kr. I revidert nasjonalbudsjett til dette formålet. Dette er et svært viktig gjennomslag for oss fordi få ting er viktigere i livet enn helsen vår og mange har nå fått satt livet sitt på vent fordi de ikke har fått gjennomført undersøkelse eller operasjon disse månedene, sier Kjell-Børge Freiberg.

I RNB-forhandlingene ble det enighet om 600 millioner kr. til helseforetakene for å ta igjen helsekøene som har oppstått på grunn av koronaviruset. Helse Nord har fått nesten 77 av disse millionene.

– Når man står i helsekø settes livet på vent. Mange i helsekø kan ikke jobbe, og har en hverdag preget av uro og uvisshet. Selv om vi har hatt en ekstraordinær situasjon, har Frp poengtert at vi skal benytte oss av private aktører for å løse krisen. Det har vi mente i flere tiår, sier Freiberg.

– FrP var tidlig ute med å poengtere at vi må benytte privat kapasitet i koronadugnaden og vi er svært skuffet over at regjeringen ikke fulgte opp dette. Etter at helseministeren fra Høyre inviterte til dugnad i forbindelse med koronautbruddet, så vi en enorm vilje til å bidra blant annet fra en rekke private helseaktører. I forhandlingene har FrP fått gjennomslag for at kapasiteten i den private helsetjenesten skal tas i bruk for å få ned helsekøene. Private aktører er helt vesentlig for at vi skal ta igjen etterslepet av undersøkelser, behandlinger og operasjoner, avslutter FrP-politikeren.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.