Helseforskning hedret av kongen

prisutdeling
prisutdeling
Fladby og Gullestad hedret av Kongen.

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2017 ble i dag tildelt professor Tormod Fladby for demensforskning, og professor Lars Gullestad for hjerteforskning.


Demensforskningsprisens mottaker er Tormod Fladby (1959), professor i nevrologi, overlege og avdelingssjef ved nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus. Initiativtaker til Norsk Nevropsykiatrisk forening, styreleder i Nansen Neuroscience Foundation

Tormod Fladby har bidratt til banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer. Fladby forsker på biomarkører fra blod og spinalvæske i hjernen og hvordan disse kan påvise demenssykdom på et tidlig stadium. Dette har bidratt til bedre diagnostikk og kunnskap om behandling av demenssykdommer. Han integrerer laboratorieforskning og pasientnært arbeid på en ypperlig måte. Fladby har vært en aktiv pådriver for demensforskning, både nasjonalt og internasjonalt.

Hjerteforskningsprisens mottaker er Lars Gullestad (1952) professor i kardiologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet. Har i mange år ledet Norsk Cardiologisk Selskaps Arbeidsgruppe for hjertesvikt samt drevet utstrakt forskningssamarbeid på internasjonalt nivå og vært koordinator i store internasjonale studier.

Lars Gullestad har vært en betydningsfull deltaker i norsk kardiologisk forskning. Særlig hans forskning på sammenhengen mellom betennelse og hjertesvikt, har bidratt til ny forståelse for – og behandling av hjertesviktpasienter og hjertetransplanterte.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.