Helse Sør-Øst gir 19 millioner til 206 brukerorganisasjoner

helse sør-øst

Brukerorganisasjonene er viktige for å utvikle gode helsetjenester. Helse Sør-Øst RHF fordeler derfor midler til organisasjoner for å støtte dette arbeidet.


– Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Vi håper disse tilskuddene gjør det mulig for flere å bidra med sitt perspektiv i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus

Les også:  Norske Kvinners Sanitetsforening utlyser forskningsprosjekter for perioden 2021-23

Tilskuddene som årlig tildeles brukerorganisasjonene bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. Brukerorganisasjonene skal ivareta god brukermedvirkning i helseregionen. Tilskuddene skal gjøre det lettere å utøve likepersonsordningen og de skal bidra til å styrke informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende.

Les også:  Sjekk dette håndtaket!

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

206 brukerorganisasjoner får i 2019 omtrent 19 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.