Helse Sør-Øst gir 19 millioner til 206 brukerorganisasjoner

helse sør-øst

Brukerorganisasjonene er viktige for å utvikle gode helsetjenester. Helse Sør-Øst RHF fordeler derfor midler til organisasjoner for å støtte dette arbeidet.


– Pasienter, pårørende og deres organisasjoner representerer unik kunnskap som vi skal benytte i vårt utviklingsarbeid. Vi håper disse tilskuddene gjør det mulig for flere å bidra med sitt perspektiv i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus

Tilskuddene som årlig tildeles brukerorganisasjonene bidrar til å sikre at pasientens stemme blir hørt og gir organisasjonene mulighet for å fylle sin samfunnsmessige rolle for forbedring og utvikling av spesialisthelsetjenesten.

Tilskuddene er et viktig bidrag i brukerorganisasjonenes arbeid med å utvikle en bedre og mer likeverdig helsetjeneste. Brukerorganisasjonene skal ivareta god brukermedvirkning i helseregionen. Tilskuddene skal gjøre det lettere å utøve likepersonsordningen og de skal bidra til å styrke informasjon og opplæring av brukere, pasienter og pårørende.

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester. Dette inkluderer også formål knyttet til tjenester og oppgaver som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

206 brukerorganisasjoner får i 2019 omtrent 19 millioner kroner fra Helse Sør-Øst RHF.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.