Helse Sør-Øst er i gul beredskap

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen er i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med koronasmitte på best mulig måte.


Fredag formiddag hadde Helse Sør-Øst sine sykehus 22 pasienter innlagt med koronasmitte. Fem av disse er på intensivavdelinger, hvorav fire på respirator. Helse Sør-Øst har 157 intensivplasser i dag, og det er planer i alle helseforetakene for å utvide dette til flere plasser. Om lag 1500 av til sammen 80000 ansatte er i karantene – dette tallet varierer noe, da noen er på vei ut av karantene mens andre er omfattet av nye karanteneregler.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

– Dette er en utfordrende situasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, og jeg vil berømme alle ansatte og ledere som gjør en stor innsats i sykehusene.

Helse Sør-Øs arbeider kontinuerlig med å sikre tilstrekkelige ressurser som personell, smittevernutstyr og intensivkapasitet. Dette vil bli utfordrende, men med god samordning i regionen vil vi utnytte ressursene best mulig.

For de som blir alvorlig syke, vil det ofte være behov for respiratorbehandling. Det er ulike typer respiratorer i bruk og totalt er det rundt 400 respiratorer tilgjengelig i Helse Sør-Øst.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

AMK-sentralene i Helse Sør-Øst opplever stor pågang for tiden. Helse Sør-Øs vil gjenta oppfordringen om at man bare ringer nødtelefon når man har bruk for øyeblikkelig hjelp da man må unngå å overbelaste systemet.

Både Helse Sør-Øst RHF og våre helseforetak opplever stor pågang fra media. Helse Sør-Øs ber om forståelse for at våre ledere har begrenset kapasitet til å besvare henvendelser i den krevende situasjonen vi står i. Helse Sør-Øs vil gjennomføre jevnlige pressebriefer der Helse Sør-Øs svarer på spørsmål. Det vil også ta lengre tid enn vanlig å besvare innsynsbegjæringer.

Les også:  Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

– Nå skal ledere og medarbeidere prioritere beredskap, forsvarlig helsehjelp og øyeblikkelig hjelp, og vi ber derfor om forståelse for at svar på ulike forespørsler fra andre vil ta noe lengre tid, sier Lofthus.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.