Helse Midt-Norge utleverer diabetesutstyr

diabetes medisin

Alle pasienter med diabetes i Midt-Norge skal nå få utlevert nødvendig utstyr i henhold til nasjonal avtale. Den nasjonale avtalen trådte i kraft den 1. mai, og diabetespasienter fikk da tilgang nye typer insulinpumper og et mer moderne måleutstyr av blodsukker og insulinpumper.


– Vi ønsker ikke at diabetespasienter skal vente lenger på å få utlevert nytt utstyr i Midt-Norge, og beklager ventetiden. Vi innser at en gjennomgang av DPIA er ressurskrevende og vil ta tid å gjennomføre. Derfor har fagdirektørene i helseforetakene i regionen kommet til enighet om at diabetesutstyr nå skal leveres ut i henhold til den nasjonale avtalen, sier Henrik Sandbu som er fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

De nasjonale avtalene var ikke fullstendige med hensyn til persongjennomgang. Helseforetakene i Midt-Norge valgte å gjennomføre en vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA), fordi de er juridisk forpliktet etter personvernforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

– Det må gjøres et arbeid i alle helseforetak for å sikre at personvernet er ivaretatt, sier Sandbu.

Personvernforordningen er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger. Utfordringen med de nye diabeteshjelpemidlene er skylagring av data og personvern.

Dette er gjennomgått på nasjonalt nivå, og konklusjonen er at man ønsker en samtykkeerklæring mellom pasient og leverandør av utstyret, i tillegg til at hvert enkelt helseforetak må sørge for at personvern er ivaretatt. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.