Helse Midt-Norge får 20,5 milliarder i 2019

operasjon pasient

Inntektsrammen for Helse Midt-Norge i 2019 er nå fordelt. Basert på forslaget til Statsbudsjett, er det snakk om 20,5 milliarder kroner. I beløpet inngår basisfinansiering og aktivitetsbaserte inntekter til helseforetakene.


Veksten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn veksten innenfor somatikken. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at det enkelte helseforetak innretter driften slik at mål knyttet til den gylne regel innfris.

Sammenlignet med rammen etter vedtatt Revidert Nasjonalbudsjett 2018 er realendringen 1,5 prosent. I tillegg til inntektspostene er det lagt inn lån og tilskudd til Helseplattformen på til sammen 575 millioner kroner i forslag til statsbudsjett 2019.

Tilskuddet utgjør 110 millioner kroner og skal dekke kommunenes og fastlegenes investeringskostnad. Tilskuddet er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge. Det er også foreslått lån til nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) på 217 millioner kroner for 2019.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.