Hele 2 av 5 kvinner med ekstrem svangerskapskvalme vurderer abort

gravid

Ekstrem svangerskapskvalme, også kalt HG, er en av de hyppigste årsakene til at gravide blir lagt inn på sykehus. Kvinner med HG forteller at sykdommen er noe av det verste de har opplevd i livet og at kvalmen hadde alvorlige konsekvenser for dem, både psykisk og sosialt. Det er derfor oppsiktsvekkende at kvinnene forteller at norsk helsepersonell ikke hadde nok kunnskap om sykdommen og i liten grad viste forståelse for hvor belastende kvalmen var.


Dette viser en ny nasjonal studie hvor 107 kvinner med ekstrem svangerskapskvalme ble intervjuet om opplevelsene deres og hvordan sykdommen ble behandlet. Studien ble utført av RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre), Universitet i Oslo og Bergen.

– Under intervjuene kom det frem at kvinnene var så syke og utmattet at dette påvirket parforholdet og livskvaliteten deres. De fleste kvinnene hadde ett eller flere sykehusopphold, og gikk i gjennomsnitt ned i vekt med 10 prosent. Det var tøft for mange av kvinnene å fortelle om hva de hadde vært gjennom og mange gråt under intervjuet. Kvinnene beskrev opplevelsen deres som «umenneskelig tortur» og som «å være ni måneder i fengsel» og «HG er mye verre enn selve fødselen», forteller Gro C. Havnen.

Havnen er farmasøyt og jobber ved informasjonstjenesten RELIS og Trygg Mammamedisin hvor hun daglig svarer på spørsmål fra gravide og ammende om medisiner. At hele 2 av 5 kvinner i studien fortalte at de vurderte å ta abort på grunn av kvalmen sier noe om alvorlighetsgraden, forklarer hun.

– Svangerskapskvalme kan variere i alvorlighetsgrad fra mild, moderat til alvorlig. Den generelle oppfatningen av at kvalme er en naturlig del av svangerskapet og noe de gravide bare må finne seg i, kan dessverre bidra til at gravide med alvorlig svangerskapskvalme ikke får den behandlingen de trenger og at kvalmen blir alminneliggjort. Dette bekrefter også funn i studien vår, og mange kvinner mottok det de selv oppfattet som ufølsomme kommentarer fra helsepersonell, forteller en annen forsker bak studien, stipendiat Bich Truong.

– Det var også relativt mange kvinner som byttet fastlege fordi de var misfornøyde med hvordan fastlegen hadde håndtert sykdommen deres. Mange av kvinnene ble dessuten sykemeldte uten å bli tilbudt noen form for behandling med kvalmemedisiner først. Det synes vi er oppsiktsvekkende, tilføyer Truong.

Hedvig Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt ved UiO og leder av forskningsgruppen PharmaSafe. Hun er dessuten en av Norges fremste forskere på bruk og sikkerhet av legemidler blant gravide og ammende. Nordeng understreker at gravide har samme rett på effektiv og sikker legemiddelbehandling som alle andre i befolkningen. Forskningsgruppen vår jobber med å fremskaffe slik kunnskap om trygg legemiddelbruk. Når kvinnen har uttalt svangerskapskvalme, er risikoen ved å IKKE behandle kvalmen klart større enn de mulige uheldige effektene av medisinene. Det finnes effektive kvalmestillende medisiner som bør forskrives av legen FØR hun er såpass dårlig at hun trenger sykehusinnleggelse, forteller Nordeng videre. Likevel, det deltagerne i studien først og fremst etterspurte, var å bli tatt på alvor av helsepersonell. Det ønsket bør det i alle fall være mulig å etterkomme, sier Nordeng og Havnen.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.