God støtte til NRFs Radon-konferanse

norsk radonforening

Norsk Radonforening (NRF)s årlige radonkonferanse fant sted 17. oktober og fokuserte på helse og radon på arbeidsplassen.


Etter introduksjonstale av Øyvind Krogstadmo, NRF-styreleder, presenterte Astrid Lund Ramstad fra Abeidstilsynet arbeidet med radon. Det ble blant annet rapportert statistikk som viste at en tredjedel av inspiserte offentlige bygninger ikke hadde gjort noen radonkartlegging i 2012-2019.

Så fulgte en presentasjon av Camilla Dahl Rustad fra Forsvarsbygg. Veldig interessante data ble presentert, blant annet at 37% av de hittil undersøkte bygningene har radonnivåer over tiltaksgrensen. Morgenøkten ble avsluttet med en presentasjon av Skanska Norge.

Etter lunsj gjennomgikk Bård Olsen fra DSA internasjonale studier om radon og helserisiko og hvordan de kan tolkes. Videre presenterte DSA nye metoder for å beregne effektive stråledoser fra radon. DSA avsluttet presentasjonen med å gjennomgå varigheten av radonreduserende tiltak i hjem etter 15 år. Resultatene er generelt positive. Radonkonsentrasjoner har holdt seg på lave nivåer etter tiltak, men DSA påpekte viktigheten av å ta målinger etter tiltak og kontrollere radon nivåer regelmessig.

Dagen ble avsluttet med at Dag Sedin presenterte det svenske Radonforeningens arbeid med kvalitetsstandarderog at Marius Kvalsvik fra SINTEF presenterte sin fremtidige modell for personsertifisering i radon. Planen er at personer som har fullført grunnkurs og videregående kurs (og bestått eksamen), kan søke om sertifisering. Planen er at kursene skal lanseres i 2020.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.