God støtte til NRFs Radon-konferanse

norsk radonforening

Norsk Radonforening (NRF)s årlige radonkonferanse fant sted 17. oktober og fokuserte på helse og radon på arbeidsplassen.


Etter introduksjonstale av Øyvind Krogstadmo, NRF-styreleder, presenterte Astrid Lund Ramstad fra Abeidstilsynet arbeidet med radon. Det ble blant annet rapportert statistikk som viste at en tredjedel av inspiserte offentlige bygninger ikke hadde gjort noen radonkartlegging i 2012-2019.

Så fulgte en presentasjon av Camilla Dahl Rustad fra Forsvarsbygg. Veldig interessante data ble presentert, blant annet at 37% av de hittil undersøkte bygningene har radonnivåer over tiltaksgrensen. Morgenøkten ble avsluttet med en presentasjon av Skanska Norge.

Les også:  Diabetesforbundet krever gratis munnbind til personer i risikogrupper

Etter lunsj gjennomgikk Bård Olsen fra DSA internasjonale studier om radon og helserisiko og hvordan de kan tolkes. Videre presenterte DSA nye metoder for å beregne effektive stråledoser fra radon. DSA avsluttet presentasjonen med å gjennomgå varigheten av radonreduserende tiltak i hjem etter 15 år. Resultatene er generelt positive. Radonkonsentrasjoner har holdt seg på lave nivåer etter tiltak, men DSA påpekte viktigheten av å ta målinger etter tiltak og kontrollere radon nivåer regelmessig.

Les også:  Nye reiseråd: Dette dekker forsikringen

Dagen ble avsluttet med at Dag Sedin presenterte det svenske Radonforeningens arbeid med kvalitetsstandarderog at Marius Kvalsvik fra SINTEF presenterte sin fremtidige modell for personsertifisering i radon. Planen er at personer som har fullført grunnkurs og videregående kurs (og bestått eksamen), kan søke om sertifisering. Planen er at kursene skal lanseres i 2020.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.