Gjensidigestiftelsen gir 15 millioner til Korona-tiltak

coronavirus

Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen utlyser derfor 15 millioner kroner som frivillige organisasjoner kan søke på.


Formålet med ordningen er å støtte tiltak som redusere de negative konsekvensene av krisen for sårbare grupper. Midlene kan blant annet gå til forsterking av eksisterende tiltak, rekruttering, opplæring, organisering og ivaretakelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i disse vanskelige tidene.

– Vi håper at vi med denne tilskuddsordningen kan avhjelpe den pressede situasjonen som mange frivillige organisasjoner står i, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen. Organisasjonene bidrar med ressurser for å bistå helsetjenesten, de tilpasser sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, de ivaretar sårbare grupper og gir bistand til personer som trenger hjelp, sier Tollånes. Dette verdifulle arbeidet trenger nå en ekstra støtte, sier hun.

Tilskuddsordningen er først og fremst et strakstiltak rettet mot sårbare grupper, ikke dekning av tapte inntekter eller faste utgifter. Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Andre typer virksomheter kan tildeles midler etter en særskilt vurdering.

Søknadsskjema er tilgjengelig på stiftelsens nettsider, og søknader blir behandlet fortløpende etter hvert som de kommer inn.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.