Fremtidens kreftbehandling er persontilpasset – Haster med løsninger

Roche

Hvert år får 35.000 nordmenn kreft. Antallet vil øke frem mot 2025. På flere områder er norsk kreftomsorg verdensledende, men uten rask handling risikerer vi å sakke akterut på et viktig område: persontilpasset diagnostikk og behandling.


Det kreves et kollektivt taktskifte for at alle norske pasienter som trenger det kan få tilbud om persontilpasset behandling.

– Norge har svært gode forutsetninger. En sterk offentlig helsetjeneste, gode registre og biobanker, befolkningen er digitalt fremoverlent og økonomien god. Vi ser en stadig mer åpen holdning for samarbeid med private aktører, noe som vil kunne styrke tilgangen til medisinsk innovasjon for norske pasienter – og bidra til velferdssamfunnets bærekraft også fremover, sier Rajji Mehdwan, daglig leder i Roche Norge.

Roche, som er verdens største biotech-selskap, la denne uken frem en rapport om persontilpasset medisin, der utfordringer og muligheter på feltet blir beskrevet.

– Tempoet må settes opp og vi må handle nå, legger Mehdwan til.

I arbeidet med rapporten er flere sentrale personer intervjuet, blant annet stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkhol (Ap), administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF, helsedirektør Bjørn Guldvog, generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, i tillegg til ledende klinikere og bransjeeksperter. 

Norge er i ferd med å sakke akterut
Persontilpasset medisin representerer et paradigmeskifte i behandlingen av kreftpasienter. Over hele verden forbereder helsetjenester seg på skiftet, og stadig flere pasienter nyter godt av resultatene. Det er imidlertid enighet blant forskere, fagfolk og politikere om at innføringen av persontilpasset medisin går for sakte i Norge.

– Jeg er utålmodig. Vi må endre helsetjenesten slik at den settes i stand til å ta i bruk persontilpasset diagnostikk og behandling. For å lykkes trenger vi blant annet å få på plass verktøy for genetisk diagnostikk. Vi trenger strategisk samarbeid både med legemiddel- og teknologibedrifter, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkhol (Ap).

Den ferske rapporten viser at vi trenger et kollektivt taktskifte for å gjøre persontilpasset medisin tilgjengelig for flere nordmenn i den offentlige tjenesten. 

– Vi må våge å tenke nytt. Bransjer og fagmiljøer som ikke før har jobbet sammen, må gjøre det. Et godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende. Det har vi mange gode eksempler på verden over. Vi er klare til å bidra, sier Ron Park, lege og global sjef for persontilpasset medisin i Roche. 

Persontilpasset behandling på 1-2-3
Persontilpasset medisin flytter behandlingen fra «one size fits all» til skreddersøm for hver enkelt.

Gjennom å kombinere data fra blant annet genetiske tester, blodprøver og røntgen med bruk av moderne teknologi som stordataanalyser og kunstig intelligens, blir det mulig å stille presis diagnose og skreddersy behandlingen til den enkelte.

Det betyr at pasienter potensielt kan slippe behandling som ikke virker og få rett behandling raskere. Det kan redusere liggetid i sykehus. Det kan få oss raskere tilbake i arbeid. Det kan forlenge liv og gi færre seneffekter.

– Gjennom digitale stordataanalyser er det mulig å bearbeide og analysere dataene på nye måter. Vi settes i stand til å se sammenhenger og mønstre, som vi tidligere ikke har hatt forutsetninger for å se. Dette gir fantastiske muligheter – også for næringsutvikling. Det er et globalt kappløp med stort potensial for norsk næringsliv, sier Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i Abelia.

Han legger til:

– Men ingen aktør er i stand til å gjøre dette alene. Derfor må vi tenke nytt. Dersom norske pasienter skal få tilgang til denne innovasjonen, kan vi ikke operere i siloer, men må tenke utenfor boksen. Vi trenger både sterkt politisk lederskap – og et næringsliv som vil være med og løfte.   

Hva må til?
Roche peker i sin rapport på flere hinder, samtidig som selskapet beskriver seks konkrete handlingspunkter som kan bidra til det nødvendige taktskiftet.

– Målet er å utfordre, engasjere og skape debatt – og forhåpentligvis bidra til å gi fart og kraft på veien frem mot en persontilpasset helsetjeneste, sier Rajji Mehdwan og lister opp de seks punktene:

  1. Vi må fjerne barrierer og få på plass insitamenter
  2. Få på plass regionale implementeringsplaner
  3. Sette fart gjennom offentlig-privat samarbeid
  4. Etablere et eget foretak for persontilpasset medisin etter modell av «Nye veier»
  5. Se til andre land
  6. Nordisk samarbeid 

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.