Frelsesarmeen samler troppene for de sårbare

frelsesarmeen

Hjelpetiltak stenger ned. Frelsesarmeen rapporterer at sårbare grupper nå får større utfordringer. – Nå mobiliserer vi. Det er en selvfølge at vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg.


Som et bidrag i den nasjonale dugnaden som myndighetene har oppfordret oss alle til å ta del i, mobiliserer Frelsesarmeen nå de ulike delene av virksomheten for å møte folks behov under koronakrisen.

– Nå ser vi at sårbare grupper får spesielle utfordringer etter hvert som mange av de vanlige hjelpetiltakene stenger ned. Vi har i den siste tiden gitt ut mat gjennom vinduer og dører i Oslo, og ser at nå må vi trå ekstra til. Samtidig må vi ivareta alle forhåndsregler med hensyn til smittevern, forteller Smith-Solevåg.

Oppretter eget innsatsteam
Hovedfokuset for innsatsen er personer med rusproblemer, økonomisk vanskeligstilte, utenlandske tilreisende, men også familier, enslige forsørgere, minstepensjonister og ensomme eldre. Frelsesarmeen driver til daglig tjenester i møte med alle disse gruppene. Inntrykket er at det nå blir spesielt vanskelig også for dem.

– Vi har derfor etablert et innsatssteam som koordinerer innsatsen fra vårt migrasjonssenter, slumstasjon, ulike tiltak for personer med rusproblemer, korpsene (nærmiljøkirkene) og Frelsesarmeen for øvrig, forteller Smith-Solevåg.

I første omgang rår teamet over et 20-talls medarbeidere.

– Men det er også viktig for oss å ivareta sikkerheten til de ansatte og sørge for at vi har kapasitet over tid hvis det blir nødvendig. Vi kommer derfor til å porsjonere innsatsen utover i tråd med ressurstilgangen og behovene.

På vei med mobil matutdelingsvogn
En matutdelingsvogn vil settes i drift i Oslo, og den vil være base for utdeling av matpakker og drikke til de som trenger det. Matvogna vil åpne første gang på Elgsletta/Eika tirsdag 17. mars kl.10.00.

– Vi vil ikke servere vår tradisjonelle suppe eller kaffe, for dette vil naturlig oppfordre til å spise og også samles på stedet. Vi vil heller sørge for næringsrike matpakker og drikke man kan ta med seg raskt, slik at det ikke blir unødvendige sammenstimlinger av mennesker, forteller Smith-Solevåg.

Følger opp ensomme eldre
Videre utvider Frelsesarmeen sin telefontjeneste i hovedstaden.

– Det er mange som nå går fra å ha liten kontakt med omverdenen til å bli helt isolert, og som også har lite tilgang på mat og det de trenger i hjemmet. Vi vil gjøre det vi kan for å følge opp dem med våre ansatte og frivillige, forteller Smith-Solevåg.

I kontakt med utenlandske tilreisende
Til tross for at hjelpeorganisasjoner nå setter opp busser så utenlandske tilreisende kan reise hjem, er det fortsatt 80-100 romfolk på gata i Oslo. Det er et stort behov for mat, råd og veiledning.

– I Oslo har vi også kontakt med 30 polske statsborgere som bor ute, samt ca. dobbelt så mange i usikker situasjon pga. dårlige boforhold eller permittering. Vi er også i kontakt med seks tyskere og briter som pleier å sove på togstasjonene men som nå blir jaget derfra. Kapasiteten på overnattingstilbudene er noe vi vil ta opp og samordne med kommunen og de andre frivillige organisasjonene, forteller Smith-Solevåg.

Fellesskap digitalt
Frelsesarmeen var forøvrig blant kirkene som lot flere av sine gudstjenester søndag være digitale og streamet via Facebook.

– Vi merket at det var verdifullt for folk å få ta del i et større fellesskap om de store spørsmålene i livet, kanskje spesielt i en situasjon som denne, forteller Smith-Solevåg.

– I tillegg til at vi øker fokuset på å holde kontakten med dem vi vanligvis møter gjennom våre tilbud, via telefon og digitale flater.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.