Frelsesarmeen: – Haster med tiltak for barn i lavinntektsfamilier

frelsesarmeen

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Redd Barna har nå oversendt et brev til norske myndigheter med klare oppfordringer til tiltak for å ivareta fattige familier/lavinntektsfamilier.


– Gjennom vårt arbeid er Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Redd Barna tett på barn og familier med dårlig råd. Det er bra at vi har strenge korona-tiltak for å begrense spredningen av korona-viruset, men samtidig frykter vi også konsekvensene for familier og barn i lavinntektsfamilier. Vi kjenner nå på et ansvar om å kommunisere de bekymringer og utfordringer vi ser at rammer/kan ramme fattige familier/lavinntektsfamilier, sier Elin Herikstad, seksjonssjef for velferd og utvikling i Frelsesarmeen. 

Over 11% av barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Vi vet samtidig at mange lever i midlertidig og skjult fattigdom. Disse familiene lever allerede i et kontinuerlig stress, preget av økonomisk bekymring og ressursknapphet knyttet til både materielle goder, bolig og nettverk. Dette forsterkes ofte av at familiene har mange barn, at mor eller far er aleneforsørger, eller at tilknytningen til arbeidslivet er svak – eller kombinasjon av alle disse faktorene. 

– Vi er svært bekymret for totaliteten, og det er risiko for et enda større utenforskap for disse familiene. Vi ber om at det settes inn spesifikke tiltak for å motvirke dette, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

– Vi mener det er særlig viktig at Nav nå må prioritere barnefamilier, og at det må sørges for at alle familier har tilgang til internett og digitale verktøy, forteller Kåre Dag Mangersned, seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon.

– Kirkens Bymisjon vet hvor marginal situasjonen er for disse barna fra før. Det er nå avgjørende at disse familiene blir sikret muligheten til  å forsørge sine barn. Det handler om mat, klær og skolegang, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.