Forveksler synsproblemer med lærevansker hos skolebarn

optiker briller syn

Mange tenker at sunne og friske barn automatisk har godt syn, og at eventuelle problemer vil bli fanget opp av skolen. Men etter 4-årskontrollen på helsestasjonen er det ingen obligatorisk synskontroll, og det er foreldrenes ansvar å følge opp barnas syn. Barn har ikke så lett for å sette ord på ting, og det er ikke alltid lærer og helsesøster forstår at hodepinen og uroen skyldes synsproblemer.


Når Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg undersøkte synet til rundt 8000 skolebarn over en tiårsperiode oppdaget de at mange barn går unødvendig lenge med dårlig syn. Undersøkelsen viste at hvert femte barn burde hatt utredning for synsproblemer, og hvert niende barn hadde behov for briller eller andre hjelpemidler. 

– Ofte har man som foreldre en sjekkliste klar til skolestart. Denne består som oftest av å ha ryggsekken klar, penal og blyanter, men hva med synsundersøkelsen? Vi oppfordrer alle foreldre til å gjøre synet til en del av sjekklisten til skolestart, sier fagsjef hos Krogh Optikk Rita Aadne Ludviksen.

Mister barnet fort konsentrasjonen når dere gjør lekser? Synsproblemer blir ofte misforstått med at barnet ikke anstrenger seg nok, og i noen tilfeller blir det til og med forvekslet med dysleksi eller ADHD. Hvis barnet ikke får med seg hva som står på tavlen eller i lærebøkene kan de fort bli hengende etter i undervisningen. Det skaper frustrasjon, dårlig selvtillit og går utover skoletrivselen. 

På Krogh Optikk anbefaler vi foreldre å være ekstra oppmerksomme på barnas syn rundt skolestart. Observer barna når de leker og gjør lekser, og spør om de ser ting i boka, på TV-skjermen og på avstand ute. Legg merke til om de kan skille former og farger, og spør om hvordan de opplever skolehverdagen.

Krogh Optikk har tilpassede synsundersøkelser for barn. Barn er ikke alltid klar over at de ser dårlig selv, så vi anbefaler en undersøkelse ved skolestart og når barnet begynner i 3. eller 4. klasse. Under kontrollen sjekker vi synet på kort og lang avstand, fargesyn, måler trykket og fotograferer netthinnen. Om nødvendig henviser vi videre til øyelege, og vi anbefaler riktig type brille eller kontaktlinser.

Skolebarn har en aktiv hverdag, og mange bekymrer seg for at barna skal ødelegge eller miste brillene. Krogh Optikk har gode rabattordninger for barn til og med 14 år. For eksempel gir vi 50 % avslag på den rimeligste brillen (gjelder også solbriller med styrke) når man kjøper to, og 10 % rabatt hvis dere må kjøpe nye briller i løpet av 12 måneder etter det første kjøpet. 

Ti tegn på at barnet ser dårlig:

  • Myser mye i sola
  • Snubler og dunker borti ting
  • Feilbedømmer avstander
  • Klager over hodepine
  • Blir fort sliten av nærarbeid som lesing og lekser
  • Problemer med håndskrivning
  • Uro i klasserommet
  • Problemer med å konsentrere seg
  • Lukker ofte ett av øynene
  • Klager over doble, hoppende eller uklare bokstaver

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.